Myšlienka dňa, štvrtok 4. 4. 2019: Staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno

Pán Ježiš takto odpovedal Marte, ktorá nechala svoje srdce a myseľ „utiecť“ od Božieho pokoja a nechala sa premôcť starosťami a znepokojeniami: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno.“ Čo je to jedno? Veď starostlivosť o hostí nebola zlá sama osebe. Zlé bolo to, že Martino srdce a myseľ sa nechali premôcť nepokojom a dali na prvé miesto starosti, namiesto snahy zostať vnútorne pokojný a sústredený na najlepšieho hosťa, ktorým Pán Ježiš bol. Keď je srdce a myseľ zameraná na neho, potom aj obsluha a starosti idú veľmi ľahko. Keď srdce a myseľ ujde, potom je všetko ťažké ako veľký batoh, ktorý človeka dlávi na chrbte.

Skúsme zavrieť oči a predstaviť si Pána Ježiša a seba v tejto situácii. Keby Pán Ježiš vyslovil naše meno: „M., staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci…, a potrebné je len jedno.“ Čo by bolo tých mnoho vecí v mojom prípade?

Panna Mária mala túto neustálu zameranosť srdca na svojho Syna, či už pracovala, či tkala, či piekla chlieb, či sa modlila.

Modlitba: Drahá moja Matka, pomôž mi udržať si srdce a myseľ čistú a zameranú na môjho Pána. A keď príde zápas a nával starostí a znepokojení, pomôž mi, aby som si stále vo svojom srdci zachoval: len jedno je potrebné.“ Amen.

Všetkým, ktorí budú čítať tieto riadky a chcú kráčať cestou nášho Pána Ježiša Krista a jeho i našej Matky, s láskou udeľujem +.

Pán farár IB