Myšlienka dňa, piatok 29. 3. 2019: Pán Ježiš môže všetko, dôvera v neho robí zázraky

Blahoslavená sestra Zdenka Schelingová píše:  „Keby sa mi niekedy zdalo, že nebodaj pohasol plameň mojej lásky, hodila by som na popol niekoľko stebielok a som si istá, že vzplanie znova. Ježiš môže všetko, dôvera v neho robí zázraky.

Skutočne dôvera v Boha robí zázraky. Božia pomoc sa najviac prejaví vtedy, keď niet východiska. Je to preto, aby sa Boh oslávil a ukázal, že môže všetko, že je skutočne Bohom. Preto treba neustále, napriek akýmkoľvek okolnostiam, mať v srdci: Ježišu, dôverujem ti. Matka moja, dôverujem ti.

Pre všetkých, ktorí chcú aj dnes nasledovať hlas Ducha Svätého vo svojom srdci, udeľujem +.

P  án farár