Myšlienka dňa, štvrtok 28. 3. 2019: Jediná vec, ktorá je cenná v Božích očiach…

Pán Ježiš hovorí svätej sestre Faustíne Kowalskej: „Boh mi dal poznať jednu jedinú vec, ktorá má v jeho očiach nekonečnú hodnotu, a to je Božia láska. Láska, láska a ešte raz láska – s jedným skutkom čistej Božej lásky sa nedá nič porovnať. Ó, akou nepochopiteľnou pozornosťou obdarúva Boh dušu, ktorá ho úprimne miluje“ (porov. Denníček, bod 778).

Skutočne, ako veľmi sú niekedy rozptýlené naše duše a zaoberajú sa všetkými možnými vecami, ale nie tým najdôležitejším. Aj najmenšia vec vykonaná s láskou k Bohu môže mať väčšiu hodnotu, ako veľké veci konané pre vlastné uspokojenie a slávu. Preto sa určite oplatí milovať Boha vo všetkom, vždy a všade. Iba láskou možno zbierať poklady pre nebo.

K tomu udeľujem i dnes pomocné požehnanie pre milosť konať veci z lásky k Bohu.

+

Pán farár