Myšlienka dňa, streda 27. 3. 2019: Všetko pekné niečo stojí

Príslovie hovorí: „Všetko pekné niečo stojí.“ Áno, je to tak aj v duchovnom živote. Vo Svätom písme Pán Ježiš hovorí: Kto by si chcel svoj život zachrániť (teda využiť iba pre svoje ego), stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho (teda kto začne žiť pre lásku a službu Bohu a blížnym) (porov. Mk 8,35). Preto sa neboj sebazaprenia, námahy, utrpenia, kríža a prekonávania pokušení. Je to kráľovská cesta, ktorá vedie do neba. Pán Ježiš povedal sestre Faustíne Kowalskej: „Duše, ktoré sa mi podobali v utrpení, budú sa mi podobať aj v sláve.“

K tomu udeľujem aj pomocné požehnanie pre všetkých, ktorí ho chcú dnes s vierou a láskou prijať na pomoc do tohto dňa +.

Pán farár IB