Farské oznamy (11. 3. – 17. 3. 2019)

Liturgický kalendár

Pondelok: féria

Utorok:     féria

Streda:      féria

Štvrtok:    féria

Piatok:      féria

Sobota:     féria

Nedeľa:    DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

 

Úmysly sv. omší

11.3. Pondelok —   —   —
 12.3. Utorok + Pavol Kulich, + rodičia Kulichoví,    + vnučka Mirka Dojč 17:30
13.3. Streda + Viera Huttová (pohrebná sv. omša o 15:00, pohreb je o 14:00 na miestnom cintoríne v Šajdíkových Humenciach)
Šajdíkove Humence 15:00
14.3. Štvrtok + Ján a Júlia Rehákoví, + starí rodičia z oboch strán Dojč 17:30
15.3. Piatok + Viera Rybnikárová, + manžel Ján,   + dcéra Viera Šajdíkove Humence 17:30
16.3. Sobota + Miloslav Majdán (30-dňová) Dojč 17:30
17.3. Nedeľa + sr. Zita Lániová  (rodáčka z Dojča) Dojč  7:30
  + Terézia a František Šajdíkoví, + starí rodičia Šajdíkove Humence  9:00
  Za živých i zosnulých farníkov Dojč  10:30

Oznamy:

POHREB ZOSNULEJ PANI VIERY HUTTOVEJ BUDE V STREDU, 13.3.2019 O 14:00 NA MIESTNOM CINTORÍNE V ŠAJDÍKOVÝCH HUMENCIACH A POHREBNÁ SVATÁ OMŠA O 15:00 V KOSTOLE V ŠAJDÍKOVÝCH HUMENCIACH. PRETO SA VEČERNÁ SVATÁ OMŠA O 17:30 RUŠÍ.

1.Požnosti krížových ciest budú v našej farnosti bývať v Dojči vo štvrtok po večernej svätej omši a v nedeľu o 15:00 a v Šajdíkových Humenciach v piatok pred večernou svätou omšou o 16:45 a v nedeľu tiež o 15:00.

2. V dnešnú nedeľu 10.3.2019 o 15:00 v Dojči prosím, aby sa pobožnosť krížovej cesty predmodlievali starí rodičia. Na budúcu nedeľu, 17.3. o 15:00 prosím, aby sa v Dojči krížovú cestu predmodlievali lektori.

3. Pre deti a mladých je pripravená pôstna aktivita: „Moja obeta pre Pána Ježiša„. Počas pôstu, od Popolcovej stredy do Bielej soboty, majú možnosť prejaviť lásku trpiacemu Pánovi Ježišovi. V kostole je veľké srdce ovité tŕňmi, ktoré symbolizuje TRPIACE A MILUJÚCE SRDCE PÁNA JEŽIŠA. Za každý skutok lásky: účasť na sv. omši, pobožnosť krížovej cesty, modlitbu sv. ruženca, rannú a večernú modlitbu či zrieknutie sa niečoho si môžu pripnúť do srdca malé srdiečko.

4. Na budúcu sobotu, 16.3.2019 budú v našej farnosti modlitby za uzdravenie duše i tela, oslobodenie od negatívnych duchovných vplyvov (od strachov, závislostí, nerestí, smútku, zlosti, vnútorných zranení a pod.) a požehnanie jednotlivých oblastí života pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou a bude ich viesť pán farár Ivan Barus. Modlitby sa konajú z textov, ktoré majú cirkevné schválenie, teda imprimatur. Začnú o 15:00 a skončia o 17:15 eucharistickým požehnaním. O 17:30 bude večerná svätá omša.

5. Keďže viacerí ľudia praktizujú pri svätom prijímania kľaknutie si, je od začiatku pôstneho obdobia pri udeľovaní svätého prijímania k dispozícii kľakátko. Môžete teda prijímať oboma spôsobmi, či už postojačky alebo po kľačiačky ako hovoria súčasné predpisy Katolíckej cirkvi.

6. Na budúcu nedeľu 17.3. bude po krížovej ceste o 16:00 stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí v kostole v Šajdíkových Humenciach a potom o 17:00 v kostole v Dojči. Povieme si dôležité informácie k priebehu prvého svätého prijímania.

7. Na kostol prispeli v Dojči dve osoby sumou 50 eur a jedna osoba sumou 100 eur a v Šajdíkových Humenciach jedna osoba sumou 100 eur. Nech Vám Pán odmení Vašu štedrosť svojím požehnaním.

8. Upratovanie kostola v Dojči má budúci víkend, 16. – 17.3. na starosti druhá skupina.

9. Dnes, na prvú pôstnu nedeľu je po svätých omšiach zbierka na charitu.

10. K dispozícii je veľká obrázková Biblia pre deti za výhodnú cenu so zľavou. Kto by chcel, môže si z nej cez pôst v rodine so svojimi deťmi čítať.

11. Keďže do našej farnosti prichádzajú aj viacerí ľudia z iných farností aj kvôli svätým spovediam, prosím, aby ste mi dali vedieť, keď sa chcete vyspovedať. Farníci majú prednosť, aby sa dostali na svätú spoveď. Ďakujem Vám za trpezlivosť. Ďakujem Bohu za milosť, že mnohí majú záujem o svätú spoveď. Nech sa nikto nedá odradiť, keby bolo aj viac čakajúcich. Farníkov vybavím prvých.