Farské oznamy (11.2. 2019 – 17.2. 2019)

Liturgický kalendár

Pondelok:       féria alebo Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka

Utorok:          féria

Streda:                 féria

Štvrtok:  féria alebo votívna sv. omša o sv. Cyrilovi, mníchovi a Metodovi, biskupovi, patrónoch Európy

Piatok:            féria

Sobota:                 féria alebo Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa:          ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Úmysly sv. omší

11.2. Pondelok
  12.2. Utorok Poďakovanie Pánu Bohu za 60 rokov života a prosba o požehnanie pre Agnesu Vojtkovú Dojč 17:30
13.2. Streda + Ján Cintula (30. výročie),

+ manželka Terézia, + syn Ján

Šajdíkove

Humence

17:30
14.2. Štvrtok + Hermína a Anton Rázikoví Dojč 17:30
15.2. Piatok + Elenka Búzková, + rodičia z oboch strán Šajdíkove

Humence

17:30
16.2. Sobota Poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov spoločného života manželov Leškových a prosba o Božie požehnanie   13:00
17.2. Nedeľa + Marta Hovančíková

( 30 dňová)

Dojč   7:30
    + Rudolf Jediný, + rodičia z oboch strán Šajdíkove

Humence

  9:00
    + starí rodičia Búzkoví a Suchovskí

Za živých i zosnulých farníkov

Dojč 10:30

Oznamy:

  1. Autobus na Modlitbový deň ku cti Panny Márie, Matky všetkých národov do Nitry bude v sobotu, 16.2.2019 odchádzať ráno o 5:30 od kostola zo Šajdíkových Humeniec o 5:40 od kostola z Dojča a zastaví sa aj v Senici.
  2. V utorok 12.2.2019 bude pohreb pána Miloslava Majdana o 14:00 na miestnom cintoríne v Dojči a o 15:00 bude vo farskom kostole pohrebná sv.omša.