Farské oznamy (5. 11. – 11. 11. 2018)

Liturgický kalendár

Pondelok:   féria

Utorok:       féria

Streda:        féria

Štvrtok:      féria

Piatok:        Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Sobota:            sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa:       TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší

  5. 11. Pondelok + rodičia Joachim a Pavlína Kaššákoví Dojč 7:00
  6. 11. Utorok Za duše v očistci Šajdíkove

Humence

17:00
    + Štefánia Blatnická,
+ manžel Jozef
Dojč 18:30
  7. 11. Streda + Jozef Gašpárek, + manželka Antónia, + syn Jozef Šajdíkove

Humence

17:00
    + Fridrich Pavlíček (1. výročie) Dojč 18:30
  8. 11. Štvrtok + Ján a Karolína Kopáčoví, + syn Ľudovít, + ostatní členovia rodiny Šajdíkove

Humence

17:00
    + kňaz Tibor Janovič Dojč 18:30
  9. 11. Piatok + syn Lubomír, + František a Emília Kolajoví Šajdíkove

Humence

17:30
10. 11. Sobota + Peter Staňek (1. výročie) Dojč   8:00
11. 11. Nedeľa + Ernest Klena, + manželka Alojzia, + syn Štefan, + vnuk Peter Dojč   7:30
    Poďakovanie za Božie dobrodenia a za živých i zosnulých farníkov – HODOVÁ Šajdíkove

Humence

  9:00
    + Jozef Václavek, + manželka Rozália a + syn Jozef Dojč 10:30

Oznamy:

  1. V zbierke na misie sa vyzbieralo v Dojči 186,76 eúr a v Šajdíkových Humencoch 153,60 eúr. Nech Vám Pán odmení svojím požehnaním.
  2. Na budúci víkend, 11. 11. budú v nedeľu v Šajdíkových Humencoch jesenné hody. Slávnostná svätá omša bude o 9:00. Po nej bude aj hodová ofera. Srdečne pozývame.
  3. Na kostol prispela jedna rodina z Dojča sumou 20 eúr.
  4. Na budúci víkend, 10. a 11. 11. má upratovanie kostola v Dojči na starosti 1. skupina.
  5. V sobotu 10.11.2018 pripravujeme pre deti našej farnosti púť k Miléniovému krížu. Pozvané sú všetky deti, ktoré majú záujem. Stretneme sa o 13:00 pri kostole v Dojči, svojpomocne sa odvezieme do Smrdák ku kostolu, odtiaľ pôjdeme na prechádzku (cez pole) ku krížu (farnosť Rohov, Rybky). Naspäť rovnako. Dieťa potrebuje teplé, športové oblečenie (niečo vhodné do prírody, radšej staršie), niečo na desiatu a pitie. Čiapku a vetrovku určite, dosť tam fúka.J Predpokladaný návrat ku kostolu cca o 16:30. Pri zhoršenom počasí akciu zrušíme. Ak máte možnosť, chuť a čas, budeme vďační za ochotu odviezť deti do Smrdák a okolo 16:00 prísť pre nás. Ak nemôžete, zabezpečíme. V prípade otázok volajte: 0911 036 443 (pani učiteľka Vymislická).