SVIATOK SV. FLORIÁNA

Pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, si členovia miestneho hasičského zboru uctili svojho patróna účasťou na sv. omši a slávnostnou procesiou k soche sv. Floriána. Slávnostná sv. omša sa konala v nedeľu 30. 04. o 11:00 hod. Bola obetovaná za živých a mŕtvych členov dobrovoľného hasičského zboru v Dojči.  Hasiči v sprievode, spolu s hasičskou zástavou, vstúpili do chrámu a zaujali popredné miesta pred oltárom. Počas sv. omše ďakovali za ochranu, prosili o pomoc a zvláštne milosti do ďalšieho roka obetavej služby. Aktívne sa zapojili do liturgie, čítali lekcie a prosby, priniesli obetné dary. Po sv. omši sa prítomní hasiči spolu s p. farárom a miništrantami zúčastnili krátkej púte k soche sv. Floriána, ktorá je v Dojči v časti „Pod akropolou“. Nech obeta, ktorú priniesol Náš Pán Ježiš na kríži a sv. Florián svojou mučeníckou smrťou posilní našu vieru a naplní naše srdcia láskou a vzájomným porozumením.

 

článok pripravila Štefánia Vymislická