Nedeľa Najsvätejšej Trojice v tomto roku pripadla na 12. júna a v našej farnosti boli slávené dvojnásobné hody. Hodovalo sa v Dojči, aj v Š. Humenciach. Rímskokatolícky kostol v Dojči je zasvätený Všetkým svätým, a toto patrocínium oslavujeme počas jesenných hodov. V lete si osobitne uctievame Najsvätejšiu Trojicu, ktorej je zasvätená Kaplnka v Dojči. V Šajdíkových Humenciach si veriaci pripomenuli výročie posvätenia ich kostola, ktoré bolo 10. júna 1951.

Ani na jednej hodovej sv. omši nechýbali farníci, ich príbuzní a známi, domáci i cezpoľní. Veriaci z filiálky Š. Humence i hostia sa o 9.00 stretli na hodovej sv. omši v kostole vo filiálke. Ďakovali Nebeskému Otcovi a Matke Božej, že im priam zázračne pomohli v pohnutých časoch bývalého režimu postaviť kostol uprostred obce. Dojčania oslavovali Najsvätejšiu Trojicu počas sv. omše o 11.00 „pri Kaplinke“. Kaplnka pochádza podľa historických záznamov z 18. storočia a stojí na mieste, kde mal predtým stáť pôvodný dojčanský kostolík. V interiéri kaplnky sa nachádza obraz Najsvätejšej Trojice z druhej pol. 19. storočia. Slávnostný charakter oboch hodových svätých omší bol umocnený prítomnosťou krojovaných veriacich, členov DHZ, hudbou a spevom, nechýbal sprievod s obetnými darmi, či poďakovanie na záver. Po záverečnom požehnaní sa všetci potešili z prítomnosti hodových muzikantov, nechýbalo ani občerstvenie. Potom nasledovali chvály na oslavu Najsvätejšej Trojice. Prítomní, ktorí to nevzdali, sa mohli po sv. omši zapojiť do chvál na oslavu Najsvätejšej Trojice.

Buďme vďační Nebeskému Otcovi, že dal našim predkom silu, múdrosť a požehnanie, aby v ťažkých časoch postavili a zveľaďovali posvätné miesta v Dojči i v Š. Humenciach. Buďme vďační za tieto požehnané a sväté miesta, že sem môžeme prichádzať, zúčastňovať sa na sv. omšiach a vyprosovať požehnanie a ochranu pre našu farnosť a obce.

Najsvätejšia Trojica, zmiluj sa nad nami!