Hodová sv. omša

Patrónmi nášho kostola a farnosti sú VŠETCI SVÄTÍ. Keďže slávnosť Všetkých svätých pripadá na 1. novembra, v najbližšiu nedeľu, teda 4. novembra, sa konala hodová sv. omša. Slávnostná sv. omša bola o 10:30 vo farskom kostole. Za spevu piesne „Hľa otvára sa brána nebies dokorán“ vstúpili do kostola farníci v krojoch, hasičských uniformách, miništranti a p. farár. Hasiči niesli zástavu a sochu sv. Floriána. Krojovanci priniesli tortu, ktorú pridali k obetným darom.

Pán farár, ktorý bol zároveň aj kazateľom, v príhovore zdôraznil, že naša farnosť má výnimočné patrocínium. Nemáme jedného konkrétneho svätca, ale celé nebo. Môžeme si vyprosovať pomoc a príhovor od nespočítateľného množstva svätcov. A tiež, že aj kaplnka je zasvätená Najsvätejšej Trojici. Do liturgického slávenia sa zapojili organistky a speváčky spevom, farníci službou lektora, prinesením obetných darov, čítaním komentárov k prineseným darom. Po sv. omši bolo pripravené pohostenie pri kostole a hodovú atmosféru dotvárali muzikanti.