Fatimské soboty

Pobožnosť Fatimskej soboty sa pravidelne koná v národnej bazilike v Šaštíne každú prvú sobotu v mesiaci v popoludňajších hodinách. Pre podrobnejšie informácie pozri www.bazilika.sk V našej farnosti sa táto pobožnosť koná tak isto na prvú sobotu v mesiaci pre všetkých, ktorí sa nemôžu zúčastniť v Šaštíne.

Najbližší termín: 05.09.2020

Úmysel: za živých i zosnulých členov bratstva svätého ruženca v našej farnosti, na odčinenie hriechov proti Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a na úmysly Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.