FARSKÁ GRILOVAČKA

Dňa 22. júna sa v priestoroch fary uskutočnila ďalšia akcia, tentokrát pre deti, mladých a ich rodičov. Akcia bola organizovaná pri príležitosti končiaceho sa školského roka. Pozvanie na farskú rozlúčku so školou sme dostali od p. farára. Prišli deti z Dojča a Š. Humeniec, žiaci základných i materských škôl, ale i gymnazistky.

O 18:00 sme začali svätou omšou. V rámci príhovoru sa deti a ostatní prítomní započúvali do slov p. farára o úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu, o sv. Márii Margite Alacoque, o prísľuboch pre tých, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Pri sv. omši sme tiež ďakovali za Božie požehnanie, pomoc a ochranu, ktorú sme dostali počas uplynulého školského roka. Odprosovali sme za to, čo nebolo dobré, čo sme nezvládli. Ale tiež sme si vyprosovali pomoc Božiu a ochranu do prázdninových dní.

Hneď po sv. omši sme sa vybrali do priestorov farskej záhrady, ktorá po viac ako dvadsiatich rokoch ožila detským smiechom a krikom. Šikovné maminy, tatkovia a babky pomohli v kuchyni i pri grile. Pokiaľ dospelí pripravovali večeru, deti si s p. farárom zahrali futbal. K dispozícii mali pingpongový stôl, lopty i rôzne hry. Pochutili sme si na špekáčikoch, ale i koláčikoch, ktoré napiekli šikovné gazdinky. Nakoniec sme si zahrali skrývačku a pobrali sme sa domov. Plní dobrých zážitkov a spomienok sa tešíme na ďalšie akcie a výlety.