Facebook

Farnosť má aj facebookovú stránku, na ktorej pravidelne uverejňujeme dôležité informácie, udalosti a povzbudenia zo života Cirkvi.

FACEBOOK FARNOSTI DOJČ