Otvorená duchovná obnova v rímskokatolíckej farnosti Dojč

Kde:     farský kostol Všetkých svätých v Dojči
Kedy:   sobota 8.7.2023

PROGRAM:

13:00  moderovaná adorácia s prosbou o požehnanie duchovnej obnovy a odprosenie za hriechy

15:00 – 16:30 prednáška: Kde nájsť istoty v časoch toľkých neistôt? – 1. časť

Čo je to istota? O čo sa máme ako katolíci oprieť? Ako prekonávať ducha strachu a neistoty? Čo chce s nami dosiahnuť duch strachu a neistoty? Čo sú to falošné istoty? Čo sú to pravé istoty? Ako rozlišovať? Čo robiť každý deň, aby som nadobudol istotu v Bohu?

17:00 – 18:30 druhá prednáška: Čo znamená „pravda vás oslobodí“ v časoch toľkých informácií? – 2. časť

Čo je pravda? Kto je pravda? Ako hľadať pravdu? Ako rozlišovať? Prečo pravda oslobodzuje? Aké sú dôsledky zotrvávania v pravde? Čo je klamstvo? Aké sú dôsledky zotrvávania v klamstve? Čo je to manipulácia?

19:00  svätá omša

20:30  požehnanie náboženských predmetov, obnovenie krstných sľubov, eucharistická adorácia s modlitbou za uzdravenie duše i tela, záverečné eucharistické požehnanie

22:00 –  záver

Duchovná obnova je OTVORENÁ, nie je potrebné prihlásiť sa. Prosíme, aby ste prišli vyspovedaní, nakoľko nevieme, či bude možnosť svätej spovede. Prosíme, aby ste si so sebou priniesli aj potrebné občerstvenie.