Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Deti v nasej farnosti si v piatok i sobotu pred prvou adventnou nedeľou 2023 vyrábali adventné vence, ktoré si zobrali so sebou domov do svojich rodín.

Okrem toho vyrobili ešte cca. 80 adventných vencov, ktoré zanesú starším ľuďom, osamelým alebo i chorým v našej obci (na fotografiách 80 vencov v tvare srdca).

V našej základnej škole už máme aj vianočný stromček, pekne vyzdobený a osvetlený, aby deťom pripomínal tieto najväčšie narodeniny na celom svete – Ježiškove narodeniny.

Vďaka patrí aj rodičom, ktorí boli ochotní pomôcť pri príprave (dospelí na spoločnej fotografii), a tiež pani katechétke Štefke s manželom Palkom za ich službu. Veľká vďaka patrí i pánovi Jozefovi, ktorý nachystal drevené podstavce pod vence.

Na záver som všetky adventné vence požehnal kňazským požehnaním.

Prajem pre všetky rodiny a domy, v ktorých budú tieto vence, veľké Božie svetlo a požehnanie Kráľa pokoja.

Požehnaný advent všetkým,

pán farár IB