Chcem sa pekne poďakovať všetkým, ktorí vytrvali v 24 – hodinovej modlitbovej reťazi veľmi dlhý čas počas druhej vlny koronakrízy. Rozdelili si 24 – hodín, každý po jednej hodine a obetovali tento čas v modlitbe pred tvárou Pánovou dňom i nocou. Nech Vám to všetkým Nebeský Otec odmení.

Od 1. marca prechádzame na novú modlitbovú iniciatívu, a to: 31 dní so svätým Jozefom. Chceme si:

  1. Vytvoriť a prehĺbiť vzťah k svätému Jozefovi, tomuto veľkému patriarchovi Izraela, Katolíckej cirkvi.
  2. Keďže mal na starosti ochranu svätej rodiny a je patrónom svätej Cirkvi, chcem si vyprosiť ochranu viery a dar živej a radostnej viery na našom Slovensku a hlavne možnosť otvorenia chrámov pre verejnosť a možnosť prijímať milosti Božie prostredníctvom svätých sviatostí.

Kto bude chcieť môže každý deň chvíľku stráviť so svätým Jozefom v osobnej modlitbe, viac ho spoznávať a uctievať. Možno k tomu využiť aj modlitbovú brožúrku 31 dní so svätým Jozefom, ktorú si môžete zakúpiť aj v našich kostoloch alebo online priamo od vydavateľa na tomto webovom mieste: https://www.zaex.online/shop/knihy/modlitby-sviatosti-knihy/31-dni-so-svatym-jozefom/

Všetkým, ktorí sa chcú pripojiť a viac spoznať svätého Jozefa posielam kňazské požehnanie +

pán farár Ivan Barus