Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária!

Srdečne vás pozývame na popolcovú stredu 2.3.2022 na noc bdenia, odčinenia hriechov a prosby o oslobodenie od skazy, nešťastia a vojny. Slovenskí biskupi vyzývajú v tomto ohľade k modlitbe a pôstu. V našej farnosti bude prebiehať:

22:00 – 00:00 moderovaná adorácia vo farskom kostole v Dojči, je možné prísť osobne do chrámu.

00:00 – eucharistické požehnanie pre našu vlasť a odvrátenie skazy, nešťastia a vojny. Po požehnaní sa kostol uzavrie.

00:00 – 6:00 možnosť tichej alebo moderovanej adorácie iba ONLINE.

Tento program bude prenášaný online.

Kliknite sem a v stredu od 22:00 sa Vám na tejto stránke zobrazí okno s online vysielaním.

Nebo nás na mnohých miestach vyzýva, že jedine modlitbou a pokáním  môže prísť Boží zásah a zabrániť hroziacemu sa šíreniu zla, ktoré inak môže ovplyvniť milióny a milióny ľudí na celom svete. Panna Mária už na mnohých miestach povedala, že svätým ružencom a pôstom sa zastavujú atómové konflikty. Príjmime toto pozvanie a NEČAKAJME VO SVOJOM POHODLÍ, ČO BUDE. BUĎME VEĽMI HORLIVÍ A VYTRVALÍ V MODLITBE, V KAŽDODENNEJ MODLITBE.