3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.


Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 49, 1-6

 

Počúvajte ma, ostrovy, dávajte pozor, národy v diaľavách; Pán ma z matkinho lona povolal, už v živote mojej matky myslel na moje meno, ústa mi urobil sťa ostrý meč, ukryl ma v tôni svojej ruky. Utvoril ma ako zaostrený šíp, do svojho tulca ma uložil. A povedal mi: „Ty si môj služobník, Izrael, na tebe ukážem svoju slávu.“

Ja som povedal: „Nadarmo som sa namáhal, márne a zbytočne som mrhal svoju silu. Ale moje právo je isté u Pána a moja odmena u môjho Boha.“

A teraz hovorí Pán, ten, čo si ma utváral za služobníka už v matkinom lone, aby som priviedol k nemu Jakuba a Izraela okolo neho zhromaždil; tak som bol poctený v očiach Pána a môj Boh sa mi stal silou.

Povedal: „To je málo, že si môj služobník, aby si obnovil Jakubove kmene a naspäť priviedol zvyšok Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme.“


Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

  1. Duch Svätý prostredníctvom proroka Jeremiáša znovu hovorí o mesiášskom poslaní Pána Ježiša Krista, ktorý je svetlom sveta. Jedine on je to pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka.
  2. Vidíme tu aj povzbudenie Boha Izraela, ktorý chce na svojom synovi ukázať svoju slávu. Už v matkinom lone bol utváraný pre túto úlohu.
  3. Nech nás to povzbudí proti komplexom, proti sebaľútosti, proti smútku, proti skleslosti. Predstavme si, že aj nám Duch Svätý hovorí: „Od lona matky som ťa utváral na tú úlohu, ku ktorej som ťa v živote povolal. Choď a vyplň ju, slúž mi s radosťou a horlivosťou“. Musíme zúročiť talenty, ktoré nám Pán dal, musíme priniesť ovocie. Preto netreba skleslosť, ale smelo vpred.

Otázky na zamyslenie: Premáhajú ma myšlienky komplexov menejcennosti? Poddávam sa im? Súhlasím s nimi? Neovláda ma v týchto dňoch smútok, skleslosť? Nie som zdeptaný? Snažím sa o radosť v Pánovi, ktorý je našou silou?


Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu


Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti