3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 18, 12-14

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili.

Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.“

 

Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v evanjeliu dotýka môjho života? Prečo Pán Ježiš reaguje týmto spôsobom? Môžu mi pomôcť tieto body myšlienky:

  1. Aká veľká musí byť láska Nebeského Otca keď nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. On je pôvodca života, Stvoriteľ, prameň všetkého. Otázka na zamyslenie: Nepodceňoval som veľkosť ľudskej duše a jej hodnotu a to najmä u tých najzraniteľnejších, detí, starých a chorých? Uvedomoval som si k akej hodnosti je človek povolený, keďže je Božím dieťaťom?
  2. Zblúdená ovečka. Otec Nebeský ju prenasleduje svojím hlasom cez svedomie, situácie i ľudí do posledného okamihu, aby sa vrátila na správnu cestu. Otázka na zamyslenie: Neodporoval som Božiemu hlasu vo svojom svedomí? Som na správnej ceste alebo sa potrebujem vrátiť k Otcovi?

Záverečná modlitba

Pane, ďakujem ti za tvoje slová. Ďakujem ti za tvoj život. Ďakujem ti, že mi svojím životom dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho Pane, svojím svetlom. Osvieť mi myseľ. Zapáľ srdce. Pomôž mi spolupracovať s tvojou milosťou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu

Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti