3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.


Kniha Ester   −   Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh

Kráľovná Ester v smrteľnom nebezpečenstve, ktoré hrozilo jej národu, hľadala útočište u Pána. Padla na zem so svojimi služobnicami a od rána až do večera sa modlila: „Zvelebený si, Bože Abraháma, Bože Izáka a Bože Jakuba. Pomôž mne opustenej, ktorá nemá ochrancu okrem teba, Pane, a nebezpečenstvo sa mi priblížilo na dosah ruky.

Počula som čítať z kníh mojich predkov, Pane, že ty až do konca zachraňuješ všetkých, čo sa ti páčia, Pane.

Teraz pomáhaj mne opustenej, ktorá nemá nikoho okrem teba, Pane, Bože môj.

Teraz pomáhaj mne, sirote, vlož mi do úst príhodné slovo pred levom, urob ma milou v jeho očiach a obráť jeho srdce na nenávisť k tomu, ktorý nás napáda, na záhubu jeho a tých, čo s ním súhlasia.

Ale nás vysloboď z rúk našich nepriateľov, náš zármutok obráť na radosť a naše bôle na zdravie.“


Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

Kráľovná Ester sa modlila za záchranu Židovského národa. Kresťanská tradícia v nej videla predobraz Panny Márie, nebeskej Matky, Matky Cirkvi, ktorá sa toľkokrát prihovárala za  a prihovára za Cirkev a za jednotlivé národy sveta, ktoré sa mnohokrát kvôli najrôznejším okolnostiam nachádzajú v smrteľnom nebezpečenstve.

Keď dnes počúvame správy, neustále počúvame o šíriacom sa koronavíruse, množstve nakazených a množstve mŕtvych. Áno, práve dnes je ten čas, aby sme padli na kolená a začali z celého srdca prosiť o pomoc, keď sa nachádzame v nebezpečenstve. Dôsledky môžu byť na fyzickom zdraví, ale dôsledky môžu byť aj na hospodárskych systémoch jednotlivých národov, ktoré si ešte nevieme dobre ani predstaviť. Môžeme si dať otázku, či nie sme práve v tomto čase povolaní všetci sa omnoho intenzívnejšie začať utiekať o Božiu pomoc, vzývať Pannu Máriu, uctievanú aj pod titulom Matka všetkých národov a sv. Michala archanjela, veľkého patróna a ochrancu v nebezpečenstvách. Boh nás volá k pokore, pokániu, zmene života a zamysleniu sa nad smerovaním a cieľom nášho života.

Otázky na zamyslenie: Uvedomujem si, že potrebujem Božiu pomoc? Uvedomujem si, že potrebujeme Božiu pomoc ako krajina, národ? Spolieham sa iba na svoje vlastné sily a na prirodzené prostriedky pomoci? Nie sú aj v mojom živote veci, ktoré je potrebné zmeniť? Nevolá aj mňa Boh k zmene, ku konverzii srdca, ku zmene zmýšľania?


Sladký Duchu Svätý, ďakujem ti za tieto slová. Ďakujem ti, že dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, osvieť ho s zapáľ mi srdce. Pomôž mi spolupracovať s tebou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu


Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti