3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Evanjelium na dnešný deň (Mt 7, 21. 24-27)

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.

A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“

 

Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v evanjeliu dotýka môjho života? Prečo Pán Ježiš reaguje týmto spôsobom? Môžu mi pomôcť tieto body myšlienky:

  1. Pán hovorí, že nezáleží až tak na tom, že ho niekto oslovuje v modlitbe Pane, ale na tom, ako človek plní Božiu vôľu. Čiže páčia sa mu myšlienky, slová a skutky, ktoré sú podľa jeho vôle.
  2. Musíme sa veľmi vystríhať dvojtvárnosti a falošnosti: hovoriť Bohu Pane a konať niečo iné. Toto bol dôvod pre kritiku mnohých farizejov a zákonníkov, ktorí brali do úst reči o Bohu, ale ich život bol od neho vzdialený.
  3. Nielen počúvať slová, ale konať v myšlienkach, slovách a skutkoch. Vyjsť z postoja pasivity a uvedomiť si, že Božie slovo je živé.
  4. Postaviť dom na skale znamená dávať vytrvalo Božie slovo do života. Koľko ľudí sa nachádza v duchovných a psychických problémoch aj vďaka tomu, že sa nezachovávalo Božie slovo a páchal sa hriech, najmä opakovaný hriech, ktorý prerástol v závislosť a neresť a znetvoroval Boží obraz v duši. Hriech prináša dôsledky v rôznych rovinách.
  5. Božie slovo znamená stabilitu pre život, znamená skalu, na ktorej možno stáť. Je prístupné pre každého, stačí si načrieť a konať.

Záverečná modlitba

Pane, ďakujem ti za tvoje slová. Ďakujem ti za tvoj život. Ďakujem ti, že mi svojím životom dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho Pane, svojím svetlom. Osvieť mi myseľ. Zapáľ srdce. Pomôž mi spolupracovať s tvojou milosťou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu

Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti