3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.


Prvá kniha Samuelova   −   1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7

Keď sa Dávid vracal po porážke Filištínca domov, zo všetkých izraelských miest vychádzali ženy s bubienkami, veselým spevom a hrkálkami; spievali a tancovali v ústrety kráľovi Saulovi. Ženy tancovali a volali: „Saul porazil svojich tisíc a Dávid svojich desaťtisíc.“

Saul sa veľmi nahneval, nepáčila sa mu ich reč, a povedal: „Dávidovi dali desaťtisíc a mne dali tisíc. Čo mu ešte chýba okrem kráľovstva?“ A od toho dňa Saul na Dávida žiarlil.

Jonatanovi a všetkým svojim služobníkom Saul rozprával o tom, ako Dávida zabije. Ale Jonatan, Saulov syn, mal Dávida veľmi rád. Preto mu oznámil: „Môj otec Saul ťa chce zabiť. Ráno sa maj, prosím, na pozore; skry sa a neukazuj sa! Ja vyjdem so svojím otcom na pole a budem s ním stáť tam, kde sa budeš zdržiavať; budem s otcom hovoriť o tebe a čo sa dozviem, to ti oznámim.“

Jonatan hovoril svojmu otcovi Saulovi dobre o Dávidovi. Vravel mu: „Nech sa kráľ neprehreší proti svojmu služobníkovi Dávidovi, lebo on sa neprevinil proti tebe, ba jeho služby sú ti veľmi osožné. Vlastný život vystavil nebezpečenstvu, zabil Filištínca a Pán dal celému Izraelu veľké víťazstvo. Videl si to a radoval si sa. Prečo sa teda chceš prehrešiť proti nevinnej krvi, že chceš zavraždiť Dávida, ktorý je bez viny?“ Keď to Saul počul, pohnutý Jonatanovými slovami prisahal: „Ako žije Pán, nezomrie!“ Jonatan zavolal Dávida a všetko mu rozpovedal. Potom zaviedol Dávida k Saulovi a slúžil mu ako predtým.


Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

Žiarlivosť. Saul bol prvým izraelským kráľom, ktorého na žiadosť ľudu pomazal za kráľa prorok Samuel. Jeho srdce však veľmi veľa krát sklamalo Pána, pretože konal viac podľa seba samého než podľa toho, ako chcel Pán. Keď videl, ako veľmi pomáha Boh Dávidovi, pretože mu doprial víťazstvo v boji, netešil sa spolu s ním, ale pripustil si pokušenie žiarlivosti a podľahol mu. Žiarlivosť viedla k závisti a závisť k nenávisti. Nedával pozor na svoju myseľ a svoje srdce, podobne ako Kain, ktorého Boh varoval, že má ovládať žiadostivosť, ktorá ho premáhala. Nakoniec chcel Dávida aj zabiť a aj sa o to pokúsil. Vlastný egoizmus a pokušenia ho premohli a on sa postavil proti Božiemu pôsobeniu cez Dávida.

Je to pre nás veľké poučenie. Ak Boh niekde udelí svoje pôsobenie, nezáviďme človeku, cez ktorého sa deje. Závidieť Božiu milosť sa môže stať aj jedným z hriechov proti Duchu Svätému, ak v nej niekto tvrdošijne zotrváva. Liekom pre hneď v zárodku blokovať myšlienky a popudzovanie k žiarlivosti, závisti, dokonca k nenávisti. Keby tieto pokušenia vo forme myšlienok boli aj veľmi nástojčivé, časté a silné, odporujme vytrvalo a rázne a nikdy sa nevzdávajme. Tak si s pomocou Pánovou uchránime svoje srdce, ako o tom často hovorieval a písal nebohý kardinál Tomáš Špidlík.

Otázky na zamyslenie: Snažím sa strážiť si svoju myseľ? Závidím Božiu milosť u druhých ľudí? Neprehliadam Božiu milosť vo svojom živote? Nie som za ňu nevďačný? Nechám konať Ducha Svätého, ktorý vanie ako chce a kedy chce alebo ho chcem obmedzovať svojím krátkozrakým myslením?


Sladký Duchu Svätý, ďakujem ti za tieto slová. Ďakujem ti, že dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, osvieť ho s zapáľ mi srdce. Pomôž mi spolupracovať s tebou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu


Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti