3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 41, 13-20

Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku a hovorí ti: „Neboj sa, ja ti pomôžem!

Nebojže sa, červíček Jakub, hŕstka Izraela, ja sám ti pomôžem,“ hovorí Pán a tvoj vykupiteľ Svätý Izraela. Urobím z teba mláťačku, novú a ostrú, s mnohými zubami. Rozmlátiš a rozdrvíš vrchy, pahorky na plevy obrátiš.

Preveješ ich: vietor ich uchytí a víchrica rozpráši. Ty však zajasáš v Pánovi, tešiť sa budeš v Svätom Izraela.

Chudáci a bedári hľadajú vodu, a vody niet; jazyk im zosychá od smädu. Ja, Pán, ich vyslyším, ja, Boh Izraela, ich neopustím.

Na holých pahorkoch dám vytrysknúť riekam, uprostred údolí prameňom. Púšť zmením na jazero a vyprahnutú zem na pramene vôd.

Na púšti zasadím cédre, akácie, myrty a olivy, stepi vysadím jedľami, brestmi a cyprusmi, aby videli a poznali, aby si uvedomili a pochopili, že to urobila Pánova ruka, že to stvoril Svätý Izraela.

Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v evanjeliu dotýka môjho života? Prečo Pán Ježiš reaguje týmto spôsobom? Môžu mi pomôcť tieto body myšlienky:

  1. „Neboj sa, červíček Jakub…“. Akoby chcel Pán povedať: Neboj sa, aj keď si maličký, aj keď je vás hŕstka z Izraela, pretože ja sám ti pomôžem. Niekedy prichádza veľmi veľké pokušenie práve cez myšlienky typu: Som maličký, ja nič nezmôžem, ja na to nemám, ja to nezvládnem… Ale Pán hovorí: „Neboj sa, ja sám ti pomôžem“. Otázka na zamyslenie: Prijímam podobné myšlienky strachu a obáv a nechávam sa nimi duchovne paralyzovať? Alebo statočne bojujem vo svojej mysli, aby som nesúhlasil so strachom, ale naopak, prijímal Božie slovo: Neboj sa, ja sám ti pomôžem. Môžem si tieto vety z Božieho slova zapamätať a často opakovať ako modlitbu.
  2. Boh môže aj situáciu, ktorá sa javí ako beznádejná, obrátiť na úplne inú, pretože Bohu nič nie je nemožné. Preto hovorí: Urobím z teba mláťačku, novú a ostrú, s mnohými zubami. Rozmlátiš a rozdrvíš vrchy, pahorky na plevy obrátiš. Na holých pahorkoch dám vytrysknúť riekam, uprostred údolí prameňom. Púšť zmením na jazero a vyprahnutú zem na pramene vôd. Na púšti zasadím cédre, akácie, myrty a olivy, stepi vysadím jedľami, brestmi a cyprusmi, aby videli a poznali, aby si uvedomili a pochopili, že to urobila Pánova ruka, že to stvoril Svätý Izraela. Otázka na zamyslenie: Poddávam sa bezútešným, pochmúrnym a beznádejným myšlienkam? Bojujem tak, aby som s nimi nesúhlasil, ale neustále ich blokoval, odrážal a opakoval si Božie slová nádeje, sily a dôvery?

Záverečná modlitba

Pane, ďakujem ti za tvoje slová. Ďakujem ti za tvoj život. Ďakujem ti, že mi svojím životom dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, Pane, svojím svetlom. Osvieť mi myseľ. Zapáľ srdce. Pomôž mi spolupracovať s tvojou milosťou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu

Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti