3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 1, 18-24

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

 

Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života? Prečo Pán Ježiš (ak sa jedná o evanjelium) reaguje týmto spôsobom? Môžu mi pomôcť tieto myšlienky:

  1. Niekedy nás Boh prekvapí niečím, čo sme vôbec nečakali. Príde situácia, ktorú si nevieme dobre vysvetliť, nevieme prečo sa stala a čo tým Boh sleduje. Až po pokornej modlitbe, keď si vyprosíme Božie svetlo sa nám odhalí, čo si Duch Svätý praje. Tak Duch Svätý skrížil plány aj svätému Jozefovi. Vôbec nepočítal s tým, že by sa jeho manželka mala stať matkou Božie syna. Najskôr reagoval iba ľudskou logikou, bez vyššieho Božieho svetla. Potom, keď sa mu zjavil Pánov anjel a vysvetlil mu celú situáciu, píše sa, že urobil tak, ako mu prikázal Pánov anjel. Presne tak, cesty Božie sú nevyspytateľné a Pán má rád zvraty a prekvapivé situácie. Vtedy sa pozerá, čo urobíme my. Otázky na zamyslenie: Prosím pokorne Ducha Svätého o vyššie svetlo poznania, aby som pochopil, čo si praje? Keď toto svetlo dostanem, poslúchnem Boha alebo chcem pretláčať svoju vlastnú predstavu? Rozmýšľal som už nad tým koľko požehnania prináša poslúchnuť Boha v náročnej situácii, ktorá je vlastne skúškou?

Záverečná modlitba

Pane, ďakujem ti za tvoje slová. Ďakujem ti za tvoj život. Ďakujem ti, že mi svojím životom dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, Pane, svojím svetlom. Osvieť mi myseľ. Zapáľ srdce. Pomôž mi spolupracovať s tvojou milosťou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu

Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti