3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.


Prvá kniha Samuelova   −   1 Sam 3, 1-10. 19-20

Mladý Samuel slúžil Pánovi pod dohľadom Heliho. Božie slovo bolo v tých dňoch vzácne a prorocké videnie nebolo časté.

V ktorýsi deň Heli ležal na svojom mieste. Zrak mu oslabol, už nevidel. Božie svetlo ešte nezhaslo a Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola Božia archa.

Tu Pán zavolal Samuela a on odpovedal: „Tu som.“ Pribehol k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“ On odvetil: „Nevolal som ťa. Choď spať!“ Odišiel teda a spal ďalej.

Pán znova zavolal Samuela. Samuel vstal, šiel k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“ On odpovedal: „Nevolal som ťa, syn môj. Choď spať!“ Samuel totiž ešte nepoznal Pána, ešte sa mu nezjavilo Pánovo slovo.

Pán zavolal Samuela znova, tretí raz. On vstal, šiel k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“ Vtedy Heli pochopil, že chlapca volá Pán, preto povedal Samuelovi: „Choď spať a ak ťa znova bude volať, povedz: ‚Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.‘“ Samuel teda odišiel a spal na svojom mieste.

Pán prišiel, zastal si a volal ako predtým: „Samuel, Samuel!“ A Samuel povedal: „Hovor, tvoj sluha počúva.“

Samuel rástol a Pán bol s ním. Ani jedno jeho slovo nepadlo na zem a celý Izrael od Danu až po Bersabe zvedel, že Samuel bol ustanovený za Pánovho proroka.


Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

Tak, ako Pán zavolal v noci Samuela, tak sa denne prihovára aj k našej duši. V kresťanskej mystike existujú aj mimoriadne charizmy, napríklad dar proroctva prostredníctvom vnútorných lokúcií, čiže Boh sa aj priamo môže k niekomu prihovoriť na spôsob vnútorného hlasu. Spomeňme si na svätého pátra Pia alebo sv. Faustínku Kowalskú. Tieto prípady treba starostlivo rozlišovať, aby sa rozlíšilo skutočné Božie pôsobenie alebo fingovanie, resp. klamstvo daného človeka, či psychická choroba alebo dokonca ako uvádza otec Francesco Bamonte, súčasný predseda Medzinárodnej asociácie exorcistov, existujú aj prípady kedy sa Zlý prihovára osobám prostredníctvom vnútorného hlasu.

Vo väčšine prípadov však Boh hovorí s človekom prostredníctvom tichého hlasu v srdci, v tajomných hlbinách srdca, na ktoré je potrebné byť veľmi vnímavý a citlivý. Je potrebné trénovať vnútornú sústredenosť a pokoj duše, ako to uvádza aj kardinál Tomáš Špidlík vo svojich dielach. Čím viac budeme Boha počúvať v tejto hĺbke nášho srdca, tým viac budeme citlivejší na jeho pôsobenie. Sv. Ignác z Loyoly vo svojej slávnej knihe Duchovné cvičenia uvádza aj spôsoby na rozlišovanie duchov, ktorí na človeka môžu pôsobiť. Ale o tom niekedy nabudúce.

O prorokovi Samuelovi je napísané, že ani jedno Pánovo slovo nevyšlo nazmar. Čiže snažil sa Boha počúvať.

Otázky na zamyslenie: Snažím sa vo svojom srdci počúvať Boha? Som rozptýlený mnohými starosťami a svetským spôsobom života? Uvedomujem si, že Boh sa mi prihovára? Uvedomujem si, že ten, ktorý stvoril tento svet, Pán pánov a Kráľ kráľov sa prihovára môjmu srdcu? Vážim si Božie pôsobenie, ak Boh niekde vzbudí autentický Boží dar?


Sladký Duchu Svätý, ďakujem ti za tieto slová. Ďakujem ti, že dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, osvieť ho s zapáľ mi srdce. Pomôž mi spolupracovať s tebou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu


Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti