3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Evanjelium na dnešný deň (Mt 8, 5-11)

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“

On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“

Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí.“

Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve.“

Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v evanjeliu dotýka môjho života? Prečo Pán Ježiš reaguje týmto spôsobom? Môžu mi pomôcť tieto body myšlienky:

  1. Náš Pán hľadá u nás vieru a mnohokrát sa aj jeho božská moc prejavuje podľa viery, ktorú nachádza u daného človeka.
  2. Nikdy nepodceňujme iných, aj keby to bol človek, ktorý nie je členom Katolíckej cirkvi. Rímsky stotník mal takú vieru, akú Pán nenašiel u nikoho v Izraeli.
  3. Náš Pán vieru odmieňa. Odmenou rímskemu stotníkovi bolo uzdravenie jeho sluhu a navyše sa jeho slová opakujú počas každej svätej omše pred prijatím svätého prijímania: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie“.
  4. Náš Pán nie je obmedzený ľudskými ohľadmi, postavením alebo funkciou, ktorú daný človek zastáva, ale jeho Najsvätejšie srdce reaguje aj podľa postoja, ktorý nachádza v našom srdci.

Záverečná modlitba

Pane, ďakujem ti za tvoje slová. Ďakujem ti za tvoj život. Ďakujem ti, že mi svojím životom dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho Pane, svojím svetlom. Osvieť mi myseľ. Zapáľ srdce. Pomôž mi spolupracovať s tvojou milosťou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu

Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti