3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala si ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 15, 21-28

Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá
kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn
Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ Ale on jej neodpovedal ani
slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí
za nami.“ Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu
Izraela.“ No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: „Pane, pomôž mi!“ On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ „Áno, Pane,“ vravela ona, „ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov.“ Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“ A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.

Zamyslenie

 1. Môžeme si položiť otázku: Prečo Pán Ježiš reaguje práve týmto
  spôsobom na ženu, ktorá má veľmi veľký problém, pretože jej dcéra je posadnutá? Prečo jej najskôr neodpovedá ani slovo? Prečo jej potom hovorí, že je poslaný iba k Izraelitom? Prečo aj tretíkrát odpovedá záporne, že nie je dobré dávať chlieb, v tomto prípade Božiu milosť, pohanke (ako boli vtedy vnímaní ľudia, ktorí neboli členmi izraelského národa) a hovorí jej to priamo? Pán Ježiš nikdy nerobil nič iba tak, náhodou. Všetko v jeho živote malo hlboký zmysel. Istotne chcel vyskúšať vieru tejto ženy, čo potvrdzuje aj v tom, čo jej hovorí nakoniec. A tiež chcel vyskúšať, či v neho verí ako v Mesiáša, Božieho Syna.Ona sa nevzdala. Jej vieru, nasadenie a odhodlanie potvrdzuje aj to, že stále kričala za Pánom Ježišom a apoštolmi. Apoštolom to bolo už nepríjemné, ale Pán Ježiš videl do jej srdca. Robila tak preto, že bola odhodlaná vyprosiť si pomoc, vyprosiť si milosť Božiu. Prešla skúškou poníženosti, uznala to, že Mesiáš je poslaný najskôr k ľudu z Izraela, ktorému sa evanjelium ohlasovalo ako prvému, a pokornou
  odpoveďou prosí aspoň o omrvinku Božej milosti. Iní by sa na jej mieste asi urazili, nahnevali aj na príslušníkov židovského národa alebo by to jednoducho vzdali. Ale ona nie tak, ona bola vo svojej prosbe VYTRVALÁ, ODHODLANÁ a OCHOTNÁ ZNIESŤ PRÍKORIE. Po podstúpenej skúške viery a úmyslu ju Pán Ježiš odmenil veľkou pochvalou a oslobodením jej dcéry.
 2. Toto je príklad, ako sa netreba vzdávať pri prvom nevypočutí
  modlitby, prosby. Veľmi veľa ľudí vtedy modlitbu zanechá, kapituluje,
  vzdá to. To je najväčšia chyba. Boh môže v modlitbe vyskúšať aj
  vytrvalosť. Vidíme, že bolo Božou vôľou, aby jej dcéra bola oslobodená,
  ale táto žena musela vytrvať, veriť a podstúpiť utrpenie v príkorí.
 3. Toto je veľké povzbudenie aj pre ľudí, ktorí sú sužovaní mimoriadnymi útokmi zlých duchov, diabolským sužovaním mysle, posadnutosťou alebo diabolským zamorením miest a vecí. Niekedy to vzdávajú, niekedy sa prestanú modliť, najmä ak sa im po úprimných modlitbách útoky ešte vystupňujú. To je najväčšie pokušenie. Práve vtedy treba vytrvať vo viere a neriadiť sa pocitmi alebo zdaním, že je situácia ešte horšia. Musia vydržať a vytrvať a po zvýšených útokoch s vytrvalosťou príde aj veľká úľava a oslobodzovanie. Tiež sú v pozícii skúšky, či to vzdajú, kapitulujú alebo vytrvajú. Aj v týchto prípadoch nás môže Boh vystaviť skúške vytrvalosti a úprimného úmyslu.

Otázky na zamyslenie: Aká je moja viera? Prestávam sa modliť pri prvej
prekážke? Odradí ma pokorenie? Nahnevám sa? Som ješitný? Odídem preč pri pokorení? Som si vedomý toho, že Boh môže vyskúšať moju vieru a
vytrvalosť? Som si vedomý, že niektoré vecí stoja veľkú námahu a
vytrvalosť pred Božou tvárou? Chcem Božiu milosť hneď tu a teraz a akoby
na „stlačenie gombíčka“ na Božom automate?

Drahá Matka, Panna Mária, sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu.

Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti