3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.


Skutky apoštolov   −   Sk 5, 27-33

Keď sluhovia priviedli apoštolov, postavili ich pred veľradu a veľkňaz sa ich opýtal: „Nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene?! A vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka.“

Peter a apoštoli odpovedali: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. Jeho Boh svojou pravicou povýšil za Vládcu a Spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú.“

Keď to počuli, pukali od zlosti a chceli ich zabiť.


Zamyslenie

  1. Aký zázrak urobil Duch Svätý so svätým Petrom, ktorý sa tak bál v hodine moci temna (porov. Lk 22, 53) a trikrát zaprel svojho Majstra pre jednoduchou slúžkou. Teraz vystupuje úplne odhodlaný pred veľradou.
  2. Koľkokrát nás kresťanov práve strach z toho čo si ľudia pomyslia paralyzuje, aby sme neboli skutočne odhodlanými a presvedčenými. Strach je veľký paralyzátor stiahnuť sa naspäť do úkrytu, nedôverovať Bohu, nájsť tisíc „racionálnych“ dôvodov nato, aby sme nemuseli niečo zniesť, niečo vydržať, zostať verný svojmu presvedčeniu podľa svätého evanjelia.
  3. Diabol veľmi dobre vie, že strachom možno ľudí dobre paralyzovať, a preto ho veľmi využíva nato, aby ním robil stratégie na oslabovanie dôvery v Boha a odhodlanosti.
  4. Duch Svätý pôsobil úplne opačne v živote svätého Petra. V najväčšom nebezpečenstve prichádza s odvahou nebojácne vystúpiť a poslúchnuť nie našepkávanie myšlienok a pocitov strachu, ale hlas Ducha Svätého. Hovorí: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí“.
  5. Nech je nám to každému posilnením viac počúvať myšlienky pochádzajúce od Boha a nedať sa zmiasť “ cudzími hlasmi“.
  6. Túto vetu si môžme často opakovať na odrazenie pokušiteľských myšlienok a hlasov, nech by pochádzali od kohokoľvek, ale boli proti Božej vôli: Boha treba viac počúvať ako ľudí.

Otázky na zamyslenie: Snažím sa rozlišovať vo svojich myšlienkach od koho pochádzajú? Strážim si svoje myšlienky? Nenechal som, aby sa strach zmocnil mojej mysle a „komandoval“ môj život? Snažím sa neprijímať myšlienky strachu? Vyvíjam úsilie nato, aby som začul vo svojom svedomí tichý hlas Ducha Svätého?


Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu


Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti