Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus! Ave Mária!


Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.
Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“
(porov. Mt 11, 28-30)


Ako je možné nájsť odpočinok pre svoju dušu? Tak, že bude napojená na Boží zdroj. Je to ako potrubie, cez ktoré prúdi milosť Božia, svetlo Božie do duše. Avšak toto je funguje iba vtedy, keď kohútik potrubia bude otvorený. Otvoriť ho možno vtedy, keď som tichý a pokorný srdcom. Prečo tichý? Pretože vo vonkajšom i vnútornom hluku nie je možné počuť Boha, ktorý má SVOJ ŠPECIFICKÝ hlas. Prečo pokorný? Pretože Boh je Boh a my sme stvorenia. My potrebujeme túto pravdu do hĺbky uznať. A kto sa skloní pred Bohom, toho Boh povýši. Kto uzná jeho pravdu, na toho vyleje prúdy živej vody, čiže svojho Svätého Ducha.
Prajem a vyprosujem vám tichosť i pokoru srdca, aby ste našli odpočinok pre svoje duše v Bohu.

+

páter Ivan Barus