3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!

Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová.


Kniha proroka Ozeáša   −   Oz 14, 2-10

Toto hovorí Pán: „Vráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, lebo si uviazol vo svojej neprávosti. Pripravte si slová, vráťte sa k Pánovi a povedzte mu: ‚Odpusť všetku vinu, prijmi, čo je dobré, chceme splácať plodom svojich perí. Asýrsko nás nezachráni; už nevysadneme na koňa a už nebudeme hovoriť o dielach svojich rúk: Naši bohovia, lebo sirota u teba nájde milosrdenstvo.‘

‚Vyliečim ich nevernosť, úprimne ich budem milovať, lebo sa môj hnev od nich odvrátil. Budem pre Izrael ako rosa, kvitnúť bude ako ľalia, korene zapustí ako Libanon. Jeho konáre sa rozrastú, nádherný bude ako oliva a voňať bude ako Libanon.

Vrátia sa a v mojej tôni sa usadia, pestovať budú pšenicu a rozkvitnú ako vinica, ktorá má chýr ako víno z Libanonu. Efraim, čo chce ešte s modlami? Ja ho vyslyším a zhliadnem na neho. Ja som ako jedľa stále zelená. Odo mňa pochádza tvoje ovocie.‘

Kto je múdry, nech to pochopí, kto je rozumný, nech to rozpozná! Lebo priame sú cesty Pánove a spravodliví po nich kráčajú; no vzbúrenci na nich zahynú.“


Zamyslenie

Chvíľa na zamyslenie. Môžem si položiť napríklad tieto otázky: Čo mi chce Boh povedať? Ako sa táto situácia v Božom slove dotýka môjho života?

  1. V dnešnom čítaní Duch Svätý vyzýva k návratu k Pánovi, svojmu Bohu, pretože sme uviazli v neprávosti. Duch Svätý cez proroka Ozeáša výslovne hovorí, aby sme prosili Pána o odpustenie a začali pokánie na odčinenie hriechov.
  2. Tak isto vyzýva, aby sme sa nespoliehali iba na ľudí. Cez proroka Ozeáša hovoril Izraelitom: „Asýrsko vás nezachráni“. Tak aj dnes hovorí, že iba ľudská pomoc nás nezachráni, musí sa uplatniť moc Božia, Boží zásah.
  3. Vyzýva na odvrátenie sa od modloslužby, od falošných bôžikov, ktorých máme. Môžu nimi byť: uspokojovanie svojho ega, závislosti, nečistota, rôzne veci, osoby, práca, čokoľvek, čo kladieme na prvé miesto v srdci, ktoré má patriť Pánovi.
  4. Ale Pán dáva aj prisľúbenie, ak sa odvrátime od svojich bôžikov: „‚Vyliečim ich nevernosť, úprimne ich budem milovať, lebo sa môj hnev od nich odvrátil. Budem pre Izrael ako rosa, kvitnúť bude ako ľalia, korene zapustí ako Libanon. Jeho konáre sa rozrastú, nádherný bude ako oliva a voňať bude ako Libanon.“

Otázky na zamyslenie: Prosím Pána často o odpustenie mojich hriechov? Konal som už niekedy pokánie na odčinenie mojich hriechov, hriechov mojom manželstve, v mojej rodine? Ktorý sú moji osobný bôžikovia, ktorým slúžim a ktorý sú na mieste, ktoré by malo patriť jedinému pravému Bohu? Verím v moc Božiu aj v tejto náročnej situácie, v moc uzdravenia, v moc zastavenia šírenia nákazy vírusom?


Sladký Duchu Svätý, ďakujem ti za tieto slová. Ďakujem ti, že dávaš svetlo do môjho života. Prežiar ho, osvieť ho s zapáľ mi srdce. Pomôž mi spolupracovať s tebou.

Drahá Matka, Panna Mária sprevádzaj ma, prosím, na každom kroku môjho života. Ty, ktorá si zachovávala Pánove slová vo svojom srdci, pomôž mi, stvárniť ich aj v tom mojom. Amen.

3x Sláva Otcu


Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

Požehnaný deň Vám želám,

Ivan Barus

správca farnosti