Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Poprosme Ducha Svätého, aby nám pomohol vnímať a otvoril našu myseľ i srdce pre pochopenie Božích vecí +.

Horeuvedenú vetu vypovedala svätá sestra Faustínka Kowalská, veľká apoštolka a vyprosovateľka Božieho milosrdenstva. Je to krásna veta, krásna v jej pravde. Áno, Boh nám mnohokrát niečo vezme. Robí to, rôznymi okolnosťami, v súvislosti s našimi plánmi, budúcnosťou, blízkymi, zdravotným stavom, atď. Vtedy je nám ťažko, a treba sa s tým Bohu priznať. Avšak Boh je láska a skutočná láska ide cez kríž. Vždy treba dôverovať, že Pán chce s nami vykonať zmenu, formovať nás a cez to nám dáva oveľa viac, ako bola naša prvotná predstava. S odstupom času to chápeme už úplne inak. Preto treba nechať Pána konať a NASLEDOVAŤ jeho vôľu, aj keď je mnohokrát ťažká.

Modlime sa: Pane, prosím ťa, daj mi milosť svojho Svätého Ducha, aby som lepšie pochopil zámery, ktoré so mnou, s mojou rodinou (môžeš doplniť…) máš. Daj mi prosím silu, aby som prijal zrieknutia a zmeny, ktoré odo mňa žiadaš a aby som sa nevzbúril voči tebe. Daj mi silu prijímať tvoju svätú vôľu a nasledovať ju. Pán dal, Pán vzal, nech je zvelebené meno Pánovo! Amen.

K tomu všetkým čítajúcim udeľujem pomocné požehnanie: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý +. Amen.

p. farár