VERNOSŤ PÁNOVI, to je spoločná téma vybraných biblických kníh v prebiehajúcom ročníku Biblickej olympiády. V duchu slov sv. Hieronyma „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“ sa venovali štúdiu textov Svätého písma traja deviataci: SAMUEL ČMELÍK, KAROLÍNA PODOLIAKOVÁ, KRISTÍNA VILKOVÁ.

Od októbra sa zoznamovali s textami, postavami, udalosťami a myšlienkami PRVEJ KNIHY KRÁĽOV, KNIHY RÚT A EVANJELIA PODĽA MATÚŠA. V stredu 20. marca 2019 boli ich vedomosti preverené na dekanátnom kole Biblickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo v Pastoračnom centre v Senici. A nenechali sa zahanbiť. Umiestnili sa na krásnom 3. mieste. K úspechu im blahoželáme. Prajeme im, aby Božie slovo, ktoré poctivo študovali, padlo do úrodnej pôdy ich sŕdc a prinieslo úrodu.