Zobrazujú sa: 1 - 10 z 30 VÝSLEDKOV
Aktuálne Farské oznamy

Farské oznamy (27.3. – 2.4.2023)

27.3. PONDELOK(féria) NEBUDE D 17:00   NEBUDE D 18:00 28.3. UTOROK (féria) Kostol bude otvorený pre individuálnu modlitbu D 17:00   Svätá omša:+ rodičia Albína a Vladimír Masarykoví (Možnosť sv. spovede po svätej omši.) D 18:00 29.3. STREDA (féria) Kostol bude otvorený pre individuálnu modlitbu ŠH 17:00   Svätá omša: + Ladislav Palkovič Za odčinenie hriechov v rodine (Možnosť sv. spovede …

Aktuálne Farské oznamy

Farské oznamy (20.3. – 26.3.2023)

20.3. PONDELOK(Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť) Kostol bude otvorený pre individuálnu modlitbu ŠH 15:30   Svätá omša: Za animátorov birmovancov a ich rodiny ŠH 16:30   Kostol bude otvorený pre individuálnu modlitbu D 17:00   Svätá omša prenášaná online:1. Za Božiu pomoc v rodine Morávkovej,+ Zdenka Otočková (2. výročie) (Možnosť sv. spovede po sv. omši.) D 18:00 21.3. UTOROK (féria) Pohreb: …

Udalosti vo farnosti

Podomová kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily

V nedeľu 12.septembra, kedy oslavujeme Najsvätejšieho Mena Panny Márie sme v našej farnosti  v tento sviatočný deň dostali veľkú Božiu milosť. Prišli k nám sestry vincentky z rehole sv. Vincenta, aby nám predstavili Podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily. Sestra Mária sa najprv prihovorila farníkom vo filiálnom kostole sv. Augustína v Šajdíkových Humenciach, kde hovorila o význame kaplnky vo farnosti …

Udalosti vo farnosti

Návšteva Panny Márie Zázračnej medaily

Do farnosti sme dostali kaplnky podomovej návštevy Panny Márie zázračnej medaily zo Združenia Zázračnej medaily (www.zzm.sk). Kto by chcel prijať Pannu Máriu vo svojej domácnosti a získať tak jej príhovor a pomoc, môže sa prihlásiť na pevnej linke farnosti. Kaplnka zostáva v domácnosti jeden týždeň a Panna Máriu skrze ňu darovala už mnoho milostí a zázrakov zachytených aj v knihe …

Božie slovo na dnes

Božie Slovo na dnes – štvrtok 15.7.2021

Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ (porov. Mt 11, 28-30) Ako je možné …

Modlitby Na stiahnutie

Ochranný kríž, Karavaka – modlitba proti nákaze vírusom, za chorých a za Božiu ochranu, s cirkevným schválením

Ponúkame túto modlitbu ako veľmi účinnú zbraň proti nákaze a za chorých. Modlitbu, ktorá sa v tradícii Katolíckej cirkvi používala už od 7. storočia. V prípade záujmu tlačenej dvojstránky kontaktujte predajne s náboženskou literatúrou. Aj naša farnosť ponúka možnosť zaslania tlačenej dvojstránky poštou, kontaktujte pevnú linku farnosti. Kto má záujem, môže prispieť formou milodaru na rekonštrukciu kostola na farský účet …