Zobrazujú sa: 1 - 10 z 13 VÝSLEDKOV
Aktuálne Farské oznamy

Farské oznamy (18. 9. – 24. 9. 2023)

18. 9. PONDELOK (Féria) NEBUDE — — 19. 9. UTOROK (Féria alebo sv. Januára, biskupa a mučeníka, ľub. spomienka) NEBUDE — — 20. 9. STREDA (Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka) Svätá omša: + Peter Tužinský (3. výročie) Svätá spoveď po svätej omši. ŠH 19:00 21. 9. ŠTVRTOK (SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, Sviatok) Svätá …

Božie slovo na dnes

Božie Slovo na dnes – štvrtok 15.7.2021

Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ (porov. Mt 11, 28-30) Ako je možné …

Modlitby Na stiahnutie

Ochranný kríž, Karavaka – modlitba proti nákaze vírusom, za chorých a za Božiu ochranu, s cirkevným schválením

Ponúkame túto modlitbu ako veľmi účinnú zbraň proti nákaze a za chorých. Modlitbu, ktorá sa v tradícii Katolíckej cirkvi používala už od 7. storočia. V prípade záujmu tlačenej dvojstránky kontaktujte predajne s náboženskou literatúrou. Aj naša farnosť ponúka možnosť zaslania tlačenej dvojstránky poštou, kontaktujte pevnú linku farnosti. Kto má záujem, môže prispieť formou milodaru na rekonštrukciu kostola na farský účet …

Modlitby Na stiahnutie

Modlitby za uzdravenie s cirkevným schválením pre súkromnú potrebu

Veľa ľudí trpí vnútornými zraneniami od najbližších alebo vdôsledku hriechov, alebo z akýchkoľvek iných okolností. Tu nájdetemodlitby, ktoré vám veľmi môžu pomôcť. Samozrejme nečakajme jednorazovú automatickú pomoc vo forme automatu: ja dám modlitbu a Boh dá uzdravenie. Ide o vzťah s Pánom. Musíme s ním vstúpiť do vzťahu. On mi ponúka pozvanie na uzdravenie, ja naň odpovedám a on vo …

Modlitby Na stiahnutie

Modlitby za oslobodenie, s cirkevným schválením, pre súkromnú potrebu

Povzbudzujem každého jednotlivca, manželstvo, rodinu, aby sa dennev tejto takej náročnej spoločenskej aj duchovnej situácii koronakrízyzačali súkromne modliť aj modlitby za oslobodenie z týchto dôvodov: – ako prevenciu pred najrôznejšími vplyvmi a „nánosmi“ duchovného zla,– ako rozšírenie prosby modlitby Pána – zbav nás Zlého,– ako veľmi účinnú duchovnú pomoc pri vyslobodení zo závislostí,– ako veľmi účinnú duchovnú pomoc pre manželstvo a celú rodinu,– ak …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnešný deň 27. 10. 2020 – Božie kráľovstvo je ako horčičné zrnko

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Evanjelium podľa Lukáša  −  Lk 13, 18-21 Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k …

Božie slovo na dnes

27. 8. 2020 svätej Moniky – Boh je verný, on vás bude posilňovať až do konca

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala si o nich a zachovávala si ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 1, 1-9 Pavol, z Božej vôle povolaný …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnes, 11. 8. 2020 – Nebuď spurný ako tento dom, hovorí Pán

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala si o nich a zachovávala si ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Kniha proroka Ezechiela   −   Ez 2, 8 – 3, 4 Toto hovorí Pán: …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnešný deň – 5.8.2020, Vytrvám vo viere a modlitbe alebo to vzdám?

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala si ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 15, 21-28 Ježiš sa odobral do okolia Týru a …