Zobrazujú sa: 1 - 7 z 7 VÝSLEDKOV
Udalosti vo farnosti

Slávnostná svätá omša z farského kostola Všetkých svätých v Dojči pri príležitosti možnosti získania porciunkulových odpustkov 2.8.2023 o 19:00

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Dňa 2. 8. 2023 v stredu o 19:00 bude na kanáli www.youtube.com/@EucharistickaAdoracia vysielaná slávnostná svätá omša z farského kostola Všetkých svätých v Dojči pri príležitosti možnosti získania porciunkulových odpustkov. Budeme hovoriť o duchovnej sile odčiňovania hriechov pre jednotlivcov, manželstvá, rodiny i celú spoločnosť. Pozývame Vás, príďte osobne alebo pripojte sa. Poďakujeme sa za nesmierne milosti …

Udalosti vo farnosti

Slávnosť svätých Cyrila a Metoda pri Cyrilo-metodskom kríži nad obcou Dojč (streda 5.7.2023)

Pozývame Vás na slávnosť svätých Cyrila a Metoda, ktorá sa uskutoční v stredu 5.7.2023 pri Cyrilo-metodskom kríži nad obcou Dojč. Program: O 15:00 sa stretneme pri farskom kostole Všetkých svätých v Dojči, odkiaľ budeme spoločne putovať k Cyrilo-metodskému krížu nad obcou Dojč. O 16:00 bude pri Cyrilo-metodskom kríži nad obcou Dojč slávnostná svätá omša. Po svätej omši bude možnosť spoločného …

Udalosti vo farnosti

Duchovná obnova RAFAEL: Ako prijať uzdravenie a nasmerovať svoj život v post-covidovej dobe (sobota 8.7.2023 Dojč)

Otvorená duchovná obnova v rímskokatolíckej farnosti Dojč Kde:     farský kostol Všetkých svätých v DojčiKedy:   sobota 8.7.2023 PROGRAM: 13:00  moderovaná adorácia s prosbou o požehnanie duchovnej obnovy a odprosenie za hriechy 15:00 – 16:30 prednáška: Kde nájsť istoty v časoch toľkých neistôt? – 1. časť Čo je to istota? O čo sa máme ako katolíci oprieť? Ako prekonávať ducha strachu a neistoty? Čo chce s nami dosiahnuť …

Udalosti vo farnosti

Modlitbové stretnutie RAFAEL – Boží liek, Boží lekár, v stredu 28. 6. 2023 od 18:00 v kostole v Šajdíkových Humenciach

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Shalom! V stredu 28. 6. 2023 vás pozývame na modlitbové stretnutie s názvom RAFAEL – Boží liek, Boží lekár od 18:00 v kostole v Šajdíkových Humenciach (susedná farnosť so Šaštínom). Budeme Pána prosiť o mimoriadnu pomoc uzdravenia z dôsledkov covidu a tiež z odmietnutia a sebaodmietnutia, ktoré zasahuje veľmi veľké množstvo ľudí v …

Udalosti vo farnosti

Modlitbové stretnutie ESTER (streda 21.6.2023)

Znovu Vás pozývame na modlitbové stretnutie ESTER – 2. časť, venované slovu i modlitbe duchovného zápasu o našu krajinu. Môžete sa dozvedieť o mnohých paralelách medzi starozákonnou kráľovnou Ester a jej zápasom za vyvolený národ a modlitbovým zápasom v dnešných časoch. Môžete sa dozvedieť veľmi dôležité informácie o duchovnom rozlišovaní a náležitostiach príhovornej modlitby. Môžete sa dozvedieť viac z histórie a o identite veriaceho človeka v jediného pravého Boha. Streda 21.6.2023 farský …

Modlitby

POMODLI SA KAŽDÝ DEŇ TÚTO MODLITBU, AK MÔŽEŠ

Všemohúci a večný Bože! V tejto ťažkej chvíli môjho života padám pred tebou na kolená a uznávam ťa za svojho Boha, jediného Pána, darcu života a Kráľa nad nebom i zemou. Odprosujem ťa za všetky moje hriechy, hriechy v mojom manželstve, v celej našej rodine, v celej našej krajine a aj za všetko zlo, ktoré spáchali moji predkovia. Odprosujem ťa aj za všetkých tých, ktorí ťa neprosia …