Zobrazujú sa: 1 - 7 z 7 VÝSLEDKOV
40 dní pôstu 2023 Aktuálne Modlitby Udalosti vo farnosti

40-dňová duchovná obnova 2023 – pokračuje cez vysielanie.faradojc.sk

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Shalom! Na popolcovú stredu v našej farnosti začala 40-dňová duchovná obnova s konkrétnym duchovným cvičením na daný deň. Zapojilo sa do nej veľmi veľké množstvo ľudí, ktorí si denne čítali zamyslenia pre konkrétny deň a snažili sa podľa nich aj formovať. Keďže táto duchovná obnova ide do väčšej hĺbky a vyžaduje si viac …

Online vysielanie Udalosti vo farnosti

24-hodinová eucharistická online adorácia na úmysel za odvrátenie skazy, nešťastia a vojny na príhovor Matky, Panny Márie, Kráľovnej pokoja a patriarchu a ochrancu svätého Jozefa. (Počas svätých omší bude možnosť sledovať priamy prenos)

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Ave Mária. Dnes, v piatok 24.2.2023, sa uskutoční tichá online adorácia od 12:00 poludnia do soboty 12:00 poludnia prostredníctvom nášho online vysielania z farnosti Dojč, pre prípadných ďalších záujemcov, ktorí by chceli dlhodobejšie sledovať program z našej farnosti, je potrebná registrácia na www.vysielanie.faradojc.sk. AKTUÁLNE OKNO S VYSIELANÍM NÁJDETE NA KONCI ČLÁNKU. V rámci adorácie bude o …

Aktuálne Modlitby Udalosti vo farnosti

33-dňová príprava na zasvätenie sa svätému Jozefovi

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave, Mária! V našej farnosti predbieha od 15.2.2023 do 18.3.2023 33-dňová príprava na zasvätenie sa svätému Jozefovi alebo obnovenie si tohto zasvätenia podľa knihy otca Donalda Callowaya: Zasvätenie sa svätému Jozefovi, ktorá má imprimatur. Samotné zasvätenie sa uskutoční na slávnosť svätého Jozefa 20.3.2023, toho roku je slávnosť posunutá kvôli sláveniu nedele. Táto príprava prebieha prostredníctvom …

40 dní pôstu 2023 Aktuálne Modlitby Udalosti vo farnosti

40-dňová duchovná obnova 2023 – každý deň nový text s duchovným cvičením pre konkrétny deň

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave, Mária! Shalom! Dnes je popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia. Ako duchovnú pomôcku ponúkam každý jeden deň pôstu krátky text s konkrétnym povzbudením k duchovnému cvičeniu počas dňa, aby sme duchovne rástli. Kto bude mať záujem, môže sa zapojiť a vždy ráno si prečítať konkrétne duchovné cvičenie na daný deň. Týmto spôsobom sa človek môže …

Modlitby

POMODLI SA KAŽDÝ DEŇ TÚTO MODLITBU, AK MÔŽEŠ

Všemohúci a večný Bože! V tejto ťažkej chvíli môjho života padám pred tebou na kolená a uznávam ťa za svojho Boha, jediného Pána, darcu života a Kráľa nad nebom i zemou. Odprosujem ťa za všetky moje hriechy, hriechy v mojom manželstve, v celej našej rodine, v celej našej krajine a aj za všetko zlo, ktoré spáchali moji predkovia. Odprosujem ťa aj za všetkých tých, ktorí ťa neprosia …

Udalosti vo farnosti

Rekonštrukcia krovu a stropu Kostola Všetkých svätých v obci Dojč

Na jeseň v roku 2021 bola zrealizovaná rekonštrukcia krovu a stropu NKP Kostola Všetkých svätých v obci Dojč. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za účelom obnovy, ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva. Dotácia na rekonštrukciu krovu a stropu kostola bola poskytnutá na základe zmluvy s Ministerstvom kultúry SR pod evidenčným číslom MK-3227/2021-423.