Zobrazujú sa: 1 - 10 z 95 VÝSLEDKOV
Aktuálne Modlitby Na stiahnutie

Novoročné prianie: MÁRIINO ÚZEMIE, MÁRIINA KRAJINA

Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Rozmýšľal som nad tým, aké novoročné prianie napísať. Keď som počúval čítania pri liturgii slova na slávnosť Bohorodičky Panny Márie z knihy Numeri, hovorilo sa o tzv. áronovskom požehnaní, ako bude potrebné žehnať synov Izraela. Teda na začiatku kalendárneho roka sa vzýva požehnanie na celý rok, na všetky oblasti života. Tiež v …

Birmovanie Eucharistia - Sväté prijímanie Svätá spoveď Svätá spoveď Sviatosť birmovania Sviatosti a sväteniny

Priebeh svätej spovede k príprave na prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania

Pred sv. spoveďou si spytujem svedomie a spomeniem si na hriechy, ktoré som spáchal/a.  Potom si vzbudím ľútosť nad hriechmi, teda si uvedomím, že som nimi Pána Boha urazil/a a poprosím ho, aby mi ich odpustil. Zároveň si vzbudím silné predsavzatie, že sa chcem hriechov v budúcnosti chrániť. Keď vojdem do spovednice, pozdravím: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Kňaz odpovie: …

Udalosti vo farnosti

CELONOČNÁ ADORÁCIA NA POPOLCOVÚ STREDU 2. 3. 2022 s prosbou za odvrátenie skazy, nešťastia a vojny od 22:00 do 6:00

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Srdečne vás pozývame na popolcovú stredu 2.3.2022 na noc bdenia, odčinenia hriechov a prosby o oslobodenie od skazy, nešťastia a vojny. Slovenskí biskupi vyzývajú v tomto ohľade k modlitbe a pôstu. V našej farnosti bude prebiehať: 22:00 – 00:00 moderovaná adorácia vo farskom kostole v Dojči, je možné prísť osobne do chrámu. 00:00 – eucharistické požehnanie pre našu vlasť a odvrátenie …

Udalosti vo farnosti

Noc modlitieb o požehnanie Slovenska 26.2. 2022 v našej farnosti: ONLINE CELONOČNÝ PRENOS MODEROVANEJ ADORÁCIE OD 22:00 DO 6:00

POKORNÁ PROSBA I VÝZVA VŠETKÝM ĽUĎOM DOBREJ VOLE Pripojme sa k modlitbovej iniciatíve noc modlitieb o požehnanie Slovenska a Poľska v noci z 26. na 27. 2. 2022. Táto modlitbová iniciatíva sa zrodila v Poľsku v modlitbových spoločenstvách otca Dominika Chmielewského za podpory a požehnania mnohých biskupov i kňazov. Cítiac veľmi napätú situáciu, spoločensky, politicky a predovšetkým duchovne vás chcem vyzvať k tomu, aby sme sa spojili v týchto modlitbách tam, kde sa …

Božie slovo na dnes

Piatok – deň kajúcnosti

Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Piatok je deň kajúcnosti, pretože si pripomíname, že práve v piatok zomrel na kríži Pán Ježiš Kristus. Podľa tradície bolo práve 9:00 keď začala krížová cesta, 12:00 keď bol vztýčený kríž a 15:00 keď zomrel za nás na kríži, keď odovzdal ducha. Piatok bude do konca sveta osobitným dňom nielen pamiatky, ale …

Udalosti vo farnosti

Veľkonočný koncert vo farskom kostole sv. Jána Bosca v Šaštíne ako poďakovanie za dar vykúpenia

Keďže prežívame duchovne i telesne náročný čas, ponúkame vám možnosť pozrieť si online koncert, ktorý nahrávali aj hudobníci slúžiaci v našej farnosti a filiálke Šajdíkove Humence. Nech vás poteší a privedie bližšie k Bohu, ktorý je tá najvyššia Krása. Koncert bol nahrávaný vo farskom kostole sv. Jána Bosca v Šaštíne. Nahrávanie prebiehalo v čase veľkonočných prázdnin (okrem piatka a soboty). …

Farské oznamy Udalosti vo farnosti

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do 24-hodinovej modlitbovej reťaze a v marci začíname 31 dní so svätým Jozefom, vytrvajte s nami

Chcem sa pekne poďakovať všetkým, ktorí vytrvali v 24 – hodinovej modlitbovej reťazi veľmi dlhý čas počas druhej vlny koronakrízy. Rozdelili si 24 – hodín, každý po jednej hodine a obetovali tento čas v modlitbe pred tvárou Pánovou dňom i nocou. Nech Vám to všetkým Nebeský Otec odmení. Od 1. marca prechádzame na novú modlitbovú iniciatívu, a to: 31 dní …

Pôst 2021

Štvrtok 25. 2. 2021 – Odprosenie za nedostatočnú lásku, úctu a túžbu voči Pánovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti

Obetujme všetky myšlienky, slová i skutky dnešného dňa za to, že sme nemali dostatočnú lásku, úctu a túžbu voči Pánovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti – NOS. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme si NEUVEDOMOVALI tvoju PRÍTOMNOSŤ v Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme sa na nedeľnej sv. omši zúčastňovali Z POVINNOSTI a nie z lásky …