Zobrazujú sa: 1 - 10 z 73 VÝSLEDKOV
Modlitby Na stiahnutie

Novoročné prianie: MÁRIINO ÚZEMIE, MÁRIINA KRAJINA

Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Rozmýšľal som nad tým, aké novoročné prianie napísať. Keď som počúval čítania pri liturgii slova na slávnosť Bohorodičky Panny Márie z knihy Numeri, hovorilo sa o tzv. áronovskom požehnaní, ako bude potrebné žehnať synov Izraela. Teda na začiatku kalendárneho roka sa vzýva požehnanie na celý rok, na všetky oblasti života. Tiež v …

Birmovanie Eucharistia - Sväté prijímanie Svätá spoveď Svätá spoveď Sviatosť birmovania Sviatosti a sväteniny

Priebeh svätej spovede k príprave na prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania

Pred sv. spoveďou si spytujem svedomie a spomeniem si na hriechy, ktoré som spáchal/a.  Potom si vzbudím ľútosť nad hriechmi, teda si uvedomím, že som nimi Pána Boha urazil/a a poprosím ho, aby mi ich odpustil. Zároveň si vzbudím silné predsavzatie, že sa chcem hriechov v budúcnosti chrániť. Keď vojdem do spovednice, pozdravím: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Kňaz odpovie: …

Božie slovo na dnes

Piatok – deň kajúcnosti

Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Piatok je deň kajúcnosti, pretože si pripomíname, že práve v piatok zomrel na kríži Pán Ježiš Kristus. Podľa tradície bolo práve 9:00 keď začala krížová cesta, 12:00 keď bol vztýčený kríž a 15:00 keď zomrel za nás na kríži, keď odovzdal ducha. Piatok bude do konca sveta osobitným dňom nielen pamiatky, ale …

Pôst 2021

Štvrtok 25. 2. 2021 – Odprosenie za nedostatočnú lásku, úctu a túžbu voči Pánovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti

Obetujme všetky myšlienky, slová i skutky dnešného dňa za to, že sme nemali dostatočnú lásku, úctu a túžbu voči Pánovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti – NOS. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme si NEUVEDOMOVALI tvoju PRÍTOMNOSŤ v Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme sa na nedeľnej sv. omši zúčastňovali Z POVINNOSTI a nie z lásky …

Pôst 2021

Pondelok 23. 2. 2021 – Odprosenie za bludné myšlienky a náuky

Dnes, na sviatok Katedry svätého apoštola Petra ťa Pane: Odprosujeme za všetky bludné náuky a myšlienky, ktoré sme šírili či už veriaci alebo my, pastieri Cirkvi. Odprosujem ťa, Pane, za nás pastierov Cirkvi, keď sme nemali dostatočnú pokoru voči tebe a spoliehali sa iba na vlastné pocity, vlastné názory, vlastné presvedčenie a nepýtali sme sa na tvoju svätú vôľu. Odprosujeme …

Pôst 2021

Nedeľa 21. 2. 2021 – Odprosenie za nevďačnosť voči dedičstvu svätých Cyrila a Metoda

Práve na 14. 2. 2021 pripadlo 13. výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy. V dnešný deň, 21. 2. sa v našej arcidiecéze čítal pastiersky list. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu, že sme si nevážili cyrilo-metodské dedičstvo našich otcov a neprinášali sme náležité obety síl a schopností, aby sa zachovalo. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu, že si ani neuvedomujeme čo všetko si nám týmto dedičstvom …