Podľa aktuálnych platných nariadení verejnej i cirkevnej autority ohľadne ochorenia COVID-19, viď www.tkkbs.sk a vývesku Úradu verejného zdravotníctva SR) bude možnosť nasledujúcej duchovnej služby:

– Možnosť adorácie Najsvätejšej oltárnej sviatosti bude 1 hodinu pred svätou omšou.

– Možnosť svätej spovede bude 1 hodinu pred svätou omšou.

– Možnosť prijať sväté prijímanie bude pred začiatkom svätej omše pre tých, ktorí nemôžu zostať na svätej omši kvôli obmedzenému počtu osôb.

– V kostole nesmie byť viac ako 6 osôb, 1 osoba na 15m2. ( Prosíme osoby, ktoré by mali akútne respiračné príznaky alebo zvýšenú teplotu, kašeľ, kýchanie, aby radšej ostali doma a nezdržiavali sa v priestoroch kostola.)

– Je možnosť prihlásiť sa na odoberanie online vysielania (ranné modlitby, adorácie, sväté omše), treba zavolať na pevnú linku farnosti.

– Je možnosť prihlásiť sa na 24 hodinovú modlitbovú reťaz, vybrať si 1 hodinu počas dňa či noci, ktorú venujem na úmysel obrátenia srdca k Bohu, na odčinenie hriechov, za svoju vlasť, na odvrátenie súčasnej situácie s koronakrízou. Treba zavolať na pevnú linku farnosti.

Prajem Božie požehnanie +
správca farnosti