Každý z nás bol pozvaný k aktívnemu prežívaniu pôstneho obdobia. Boli sme pozvaní k úprimnejšej a osobnejšej modlitbe, k rozjímaniu o utrpení a umučení Pána Ježiša, k dobrej sv. spovedi, k sústredenému prežívaniu sv. omše, ku konaniu dobrých skutkov, k zriekaniu sa toho, čo máme radi. Pozvanie bolo adresované dospelým, mladým i deťom. A práve pre tých mladších sme mali pripravenú aktivitu – Pôstna cesta.

Pôstna cesta bolo na začiatku pôstu prázdna a pustá. Vďaka obeti, snahe a ochote našich detí a mladých sa podarilo cestu skrášliť, ba dokonca celú zaplniť. Krok po kroku sa zapĺňali miesta v okolí obrázkov, ktoré zobrazovali príbehy z nedeľných lekcií. Pomaly a postupne pribúdali nálepky, ktoré symbolizovali vykonané skutky lásky a obety. Najčastejšie sa na našej ceste objavovali nálepky za účasť na sv. omši a za modlitby v priebehu dňa. Taktiež nechýbali nálepky za dobré skutky. Menej sa deťom darilo zúčastňovať sa na pobožnostiach krížovej cesty. V oblasti zriekania sa príjemných a obľúbených vecí bude potrebné zlepšenie, ale ešte budeme mať príležitosť zdokonaľovať sa.

Prístup detí a mladých, ale aj ich rodičov k aktivite je povzbudením pre nás všetkých. Aj keď pôstne obdobie skončilo a my aktuálne prežívame obdobie radosti zo zmŕtvychvstania Pána Ježiša, každý deň je pre nás časom a priestorom na to, aby sme kráčali správnym smerom a rôznymi formami posväcovali každodenné situácie. Nech Pán žehná naše úsilie a rozhodnutia byť lepší, Matka Božia nech nás stále sprevádza.

 

Článok pripravila Štefánia Vymislická