1. Moja zásada: Minimálne 15 minút modlitby so Svätým písmom denne.
  2. Úvodná modlitba: Príď, Duchu Svätý, a otvor moju myseľ pre Božie slovo. Príď, Duchu Svätý, a otvor moje ústa pre Božie slovo. Príď, Duchu Svätý, a otvor moje srdce pre Božie slovo. Príď, Duchu Svätý, a otvor celú moju dušu pre Božie slovo. Príď, Duchu Svätý, a otvor moje telo pre Božie slovo. Príď, Duchu Svätý, a usporiadaj moje myšlienky podľa Božieho slova. Príď, Duchu Svätý, a riaď moje slová podľa Božieho slova. Príď, Duchu Svätý, a spravuj moje skutky podľa Božieho slova.
  3. Prečítam si vybranú stať zo Svätého písma (čítania na každý deň, napríklad podľa https://lc.kbs.sk alebo aplikácie Liturgické čítania, alebo Misál, alebo Biblia, alebo čítam určitú knihu Písma na pokračovanie).
  4. Začnem sa s Duchom Svätým modliť takto: Duchu Svätý, o čom je táto stať? Čo mi chceš touto staťou povedať? V čom ma chceš poučiť? Čo hovoríš do tejto doby, ktorú prežívame? V čom sa môžem poučiť ja, moje manželstvo, moja rodina či moja krajina? Chceš ma v niečom usvedčiť, čo nerobím dobre, alebo čo by som mal zmeniť? Chceš ma v niečom povzbudiť, aby som bol aktívnejší a horlivejší? Chceš mi dodať viac múdrosti? Chceš mi darovať viac rozlišovania? Chceš pozdvihnúť moju dušu? Chceš ma v niečom pokoriť, aby som bol skromnejší a začal si uvedomovať to, čo som si doteraz neuvedomoval? Chceš mi darovať skryté poznanie, ktoré som doteraz nemal? Chceš naplniť moju dušu? A podobné otázky, ktorými sa budem rozprávať s Duchom Svätým, aby mi objasňoval daný text a prehovoril ku mne.
  5. Vytrvám v modlitbe a rozhovore s Duchom Svätým, aj keby som na začiatku nič necítil; niekedy príde odpoveď až na záver modlitby. Ovocie príde vo vytrvalosti a každodennej vernosti modlitbe s Božím slovom.
  6. Na záver si usporiadam myšlienky: Ktoré sú najdôležitejšie body, ktorými ma Duch Svätý oslovil? Napíšem si ich do svojho modlitbového denníka.
  7. Záverečná modlitba: Ďakujem ti, Pane, Duchu Svätý, za osvietenie mojej duše, za dnešný rozhovor, za múdrosť, ktorú si mi daroval, silu, ktorou si mal posilnil, pozdvihnutie, ktorým si ma podoprel, usvedčenie, ktorým si ma usmernil, pokorenie, ktorým si vo mne zbúral vrch pýchy, nový oheň horlivosti, ktorý si mi daroval. Pane, Duchu Svätý, prosím o silu na duši i tele, aby som plnil Božiu vôľu a žil v tvojej neustálej prítomnosti. Amen.

Zostavil: Ing. Mgr. Ivan Barus, © Copyright: Ing. Mgr. Ivan Barus, 2024. Autorské práva sú vyhradené.