V týchto dňoch sa už viac zameriavame na blížiaci sa príchod Vianoc. Advent je pre nás obdobím, kedy by sme sa mali zastaviť, prehodnotiť svoj vzťah k Pánovi Ježišovi a rozhodnúť sa pre zmenu. Každý máme niečo, čo môžeme meniť a vylepšovať. Aj s deťmi z našej farnosti sme sa rozhodli pripraviť svoje srdiečka na príchod Pána Ježiša.

Stretli sme sa v sobotu 01. decembra v budove základnej školy. Téma nášho stretnutia bola: Moje srdiečko – jasličky pre Ježiška.“ Na stretku sme dotvárali a zdobili adventné venčeky. Povedali sme si, čo je advent, prečo má adventný veniec 4 sviece. Porozprávali sme sa o tom, aké srdiečko chceme Ježiškovi pripraviť, čo do neho nepatrí. Svoje adventné snaženie si deti budú zaznamenávať do adventného „skutkovníčka“. A keďže v najbližších dňoch budeme s napätím očakávať príchod sv. Mikuláša, pripravili sme preňho „pozdrav“.

Mnohé veci sa nemôžu diať bez pomoci ochotných ľudí. Veľké ďakujem patrí p. Skýpalovi za poskytnutie čerstvej čečiny, p. Holkovičovej za výrobu adventných venčekov, p. Petráňovej za darovanie ozdôb na adventné vence, p. uč. Božkovej, M. Hlúpikovej, M. Žilínkovej, K. Tobiášovej za pomoc.

Nech je pre nás začínajúci čas adventu obdobím úprimnej duchovnej prípravy pred slávením Vianoc. Nech nás sprevádza Božia milosť a pomoc, ochrana Matky Božej a príhovor našich nebeských patrónov.