Advent je časom prípravy na Vianoce. Aj my sa chceme dobre pripraviť na príchod Pána Ježiša. Pre deti a mladých je v kostole pripravený stromček, pod stromčekom darček. Spoločnými silami počas adventu stromček ozdobíme a darček, ktorý je zatiaľ prázdny, naplníme. Našou adventnou úlohou bude vlepovať lístky do hviezdy a vianočných guličiek, ale aj naplniť darček dobrými skutkami.

HVIEZDA – sv. omša, sv. prijímanie, sv. spoveď – lepíme ŽLTÉ lístky.

VIANOČNÉ GULE – modlitby (ranná, večerná, strelné modlitby počas dňa, sv. ruženec) – lepíme farebné lístky.

DARČEK PRE JEŽIŠKA – dobré skutky – urobený dobrý skutok treba napísať na lístok a vhodiť do balíčka.

Nech je čas adventu pre nás požehnaným časom. Časom, kedy sa zastavíme a nájdeme si čas na Pána Ježiša. Nech je pre nás časom osobnej modlitby, častejšej účasti na sv. omšiach, dobre vykonanej sv. spovede. Pripravme sa tak, aby sme s radosťou privítali Pána Ježiša v čistom, milujúcom a pokornom srdci.