Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Shalom!

Na popolcovú stredu v našej farnosti začala 40-dňová duchovná obnova s konkrétnym duchovným cvičením na daný deň. Zapojilo sa do nej veľmi veľké množstvo ľudí, ktorí si denne čítali zamyslenia pre konkrétny deň a snažili sa podľa nich aj formovať.

Keďže táto duchovná obnova ide do väčšej hĺbky a vyžaduje si viac priestoru, uvažovania a modlitby, internetová stránka nie je vhodná forma pre ďalšie pokračovanie tejto obnovy.

Navyše všetky texty duchovnej obnovy ako i audionahrávky podliehajú autorským právam a ich akékoľvek voľné kopírovanie, šírenie, menenie a pod. nie sú bez predchádzajúceho súhlasu autora dovolené.

Pre tých z vás, ktorí by ste chceli pokračovať a ísť vytrvalo ďalej, bude možné sa zaregistrovať na vysielanie.faradojc.sk . Po odoslaní registrácie, prosím, počkajte do 1 – 2 pracovných dní, aby sme sa vám ozvali a pridelili prístupové práva. Potom budete mať k dispozícii všetky texty i audionahrávky tejto duchovnej obnovy, ako i prístup k online vysielaniu z našej farnosti.

Každý pracovný deň sa cez túto formu online vysielania vysiela príhovor k danému dňu po korunke o 15:00 i večer o 21:00 spolu s večernou modlitbou.

Ak by ste chceli niekomu túto duchovnú obnovu odporučiť, odporučte mu, prosím, vytvoriť si samostatnú registráciu a mať samostatný prístup.

Prajem a vyprosujem mnohým, aby sme išli do hĺbky a veľmi vytrvalo a aby sa táto obnova dostala najmä k tým, ktorí to najviac potrebujú, aby sme išli do hĺbky a veľmi vytrvalo.

Srdečne pozývam a vyprosujem vytrvalosť.

pán farár Ivan Barus