Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave, Mária! Shalom!

Dnes je popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia. Ako duchovnú pomôcku ponúkam každý jeden deň pôstu krátky text s konkrétnym povzbudením k duchovnému cvičeniu počas dňa, aby sme duchovne rástli. Kto bude mať záujem, môže sa zapojiť a vždy ráno si prečítať konkrétne duchovné cvičenie na daný deň. Týmto spôsobom sa človek môže zúčastniť 40-dňovej duchovnej obnovy pre svoj rast, rast vo svojom manželstve či rodine.

Dnes, kto bude mať možnosť zúčastniť sa na svätej omši, nech si veľmi prosí o požehnanie prostredníctvom prijatia znaku s požehnaný popolom na nasledujúce obdobie, aby ma Duch Svätý pomazal na toto obdobie.

Aj dnešný veľký pôst obetujme za to, aby nás Pán pripravil na túto duchovnú obnovu a dal nám silu vydržať a rásť.

Kto sa zúčastní ozaj úprimne, poctivo a vytrvalo, určite pocíti veľmi veľkú zmenu vo svojom živote.

SPOLOČNE POZÝVAM S PÁNOM JEŽIŠOM NA 40 DNÍ NA PÚŠTI V ZÁPASE SO SEBOU A AKÝMKOĽVEK ZLOM. TEŠÍM SA NA VAŠU ÚČASŤ+