Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave, Mária!

V našej farnosti predbieha od 15.2.2023 do 18.3.2023 33-dňová príprava na zasvätenie sa svätému Jozefovi alebo obnovenie si tohto zasvätenia podľa knihy otca Donalda Callowaya: Zasvätenie sa svätému Jozefovi, ktorá má imprimatur. Samotné zasvätenie sa uskutoční na slávnosť svätého Jozefa 20.3.2023, toho roku je slávnosť posunutá kvôli sláveniu nedele.

Táto príprava prebieha prostredníctvom online vysielania denne, vždy večer o 21:00. Kto nestihne sledovať, môže nájsť záznam v archíve.

Kto by si chcel toto zasvätenie vykonať, potrebuje si vytvoriť registráciu do online vysielania z farnosti na webovej adrese https://vysielanie.faradojc.sk/. Po vykonaní registrácie, prosím, počkajte na pridelenie prístupových údajov, ktoré sa snažíme spracovať v najbližšom pracovnom dni.

ZASVÄTIŤ SA SVÄTÉMU JOZEFOVI ZNAMENÁ PRIJAŤ HO ZA SVOJHO DUCHOVNÉHO OTCA, PRIJAŤ BOŽIE DOBRODENIA, KTORÉ MU BOLI ZVERENÉ, POSLÚCHAŤ HO A NECHAŤ SA PROSTREDNÍCTVOM NEHO FORMOVAŤ DO SVÄTOSTI. SVÄTÝ JOZEF = DUCHOVNÁ VEĽMOC DUCHOVNÉHO RASTU A OCHRANY PRED ZLOM.