24 hodín pre Pána

  • Podľa vzoru iniciatívy pápeža Františka s názvom 24 hodín pre Pána sa v našej farnosti každý mesiac koná 24-hodinová adorácia.