TU NÁJDETE URGENTNÉ OZNAMY, AKTUALIZOVANÉ NA DENNEJ BÁZE!

(AK SI ŽELÁTE CELÉ OZNAMY, PROSÍM, KLIKNITE NA OZNAMY V HLAVNOM MENU HORE)
 • (publikované 10.10.2021) Spustili sme pre vás novú podstránku online knižnica. Je určená len pre registrovaných členov. Nájdete tam online vysielania, príhovory pátra Ivana, modlitby a piesne z farnosti Dojč. Registrácia je veľmi jednoduchá.
 • (publikované 3. 10. 2021) Od štvrtka 9. 10. sa vo farnosti začali modliť deviatnik pred vyslúžením sviatosti birmovania. Texty každý deň nájdete na www.faradojc.sk alebo na facebookovej stránke farnosti.
 • (publikované 3. 10. 2021) Začína mesiac október. Budeme sa modliť svätý ruženec v našej farnosti vždy 45 min pred svätou omšou. Každý deň si zoberie jedna rodina. Môžete sa zapísať na pripravený hárok u pána kostolníka.
 • (publikované 28. 9. 2021) Srdečne pozývame všetkým k účasti na sviatosti birmovania v sobotu 9.10. 2021 o 10:00 v kostole v Šajdíkových Humenciach. Kvôli hygienickým opatreniam bude pred kostolom zabezpečená obrazovka, sedenie aj ozvučenie.
 • (publikované 13. 9. 2021) Do farnosti sme dostali kaplnky podomovej návštevy Panny Márie zázračnej medaily zo Združenia Zázračnej medaily (www.zzm.sk). Kto by chcel prijať Pannu Máriu vo svojej domácnosti a získať tak jej príhovor a pomoc, môže sa prihlásiť na pevnej linke farnosti. Kaplnka zostáva v domácnosti jeden týždeň a Panna Máriu skrze ňu darovala už mnoho milostí a zázrakov zachytených aj v knihe Dar Nepoškvrnenej.
 • (publikované 13. 9. 2021)  
  Ďakujeme za dar národnej patrónky – Sedembolestnej a prosíme o zachovanie dedičstva svätých Cyrila a Metoda, o ktorom pri svojom príchode i v katedrále svätého Martina v Bratislave hovoril pri svojej pastoračnej návšteve pápež František.
 • (publikované 7. 8. 2021) Vo farnosti sme začali od stredy 23. 6. 2021 modlitbovú iniciatívu v roku svätého Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František. Iniciatíva má názov: Modlitbová stráž svätého Jozefa. Spočíva v obetovaní polhodiny alebo hodiny zo svojho času každý deň na úmysel vyprosenia si Božej ochrany a milosti pre seba, svoje manželstvo, rodinu i celú našu vlasť Slovensko. Tak ako svätý Jozef strážil a chránil dieťa Ježiša a svoju manželku pred negatívnymi vplyvmi z okolia a pred pôsobením každého zla, tak aj my si chceme týmto spôsobom vyprosovať túto milosť, po vzore Svätej rodiny, na príhovor svätého Jozefa, aby Ježiško bol stredobodom našich rodín i celej našej vlasti. Materiál k modlitbe prihláseným dodáme. Prihlásiť sa môžete na pevnej linke farnosti.

(AK SI ŽELÁTE CELÉ OZNAMY, PROSÍM, KLIKNITE NA OZNAMY V HLAVNOM MENU HORE)
 • (publikované 7. 8. 2021) Vo farnosti sme začali od stredy 23. 6. 2021 modlitbovú iniciatívu v roku svätého Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František. Iniciatíva má názov: Modlitbová stráž svätého Jozefa. Spočíva v obetovaní polhodiny alebo hodiny zo svojho času každý deň na úmysel vyprosenia si Božej ochrany a milosti pre seba, svoje manželstvo, rodinu i celú našu vlasť Slovensko. Tak ako svätý Jozef strážil a chránil dieťa Ježiša a svoju manželku pred negatívnymi vplyvmi z okolia a pred pôsobením každého zla, tak aj my si chceme týmto spôsobom vyprosovať túto milosť, po vzore Svätej rodiny, na príhovor svätého Jozefa, aby Ježiško bol stredobodom našich rodín i celej našej vlasti. Materiál k modlitbe prihláseným dodáme. Prihlásiť sa môžete na pevnej linke farnosti.
 • (publikované 7. 8. 2021) Veľmi povzbudzujem k tomu, aby sme sa v prípade búrok a víchric v domácnostiach intenzívne modlili za ochranu a vzývali najmä Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska a zapálili si aj požehnanú sviecu.