SV. OMŠA A POŽEHNANIE PRE MILOSŤ OBRÁTENIA ČLENOV RODÍN RELIKVIOU BL. SESTRY ZDENKY SCHELLINGOVEJ

Vo štvrtok 24.1. v Dojči vo farskom kostole a v piatok 25.1. v Šajdíkových Humenciach vo filiálnom kostole. Program: 16:00 vystavenie Najsvätejšej oltárnej sviatosti, korunka Božieho milosrdenstva, 16:30 sv. ruženec za účasti detí, 17:00 eucharistické požehnanie, 17:30 sv. omša, 18:30 individuálne požehnanie relikviou. Srdečne pozývame.

Farské oznamy (14. 1. – 20. 1. 2019)

Počet návštev: 7 Liturgický kalendár Pondelok:   féria Utorok:       féria Streda:        féria Štvrtok:      sv. Antona, opáta, spomienka Piatok:        féria Sobota:            féria alebo Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka Nedeľa:       2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úmysly sv. omší 14. 1. Pondelok — — — — —    15. 1. Utorok + rodičia Kozánkoví a Štefkoví Dojč 17:30 Prečítať viac o Farské oznamy (14. 1. – 20. 1. 2019)[…]

Farské oznamy (14. 1. – 20. 1. 2019)

Počet návštev: 35 Liturgický kalendár Pondelok:   féria Utorok:       féria Streda:        féria Štvrtok:      sv. Antona, opáta, spomienka Piatok:        féria Sobota:            féria alebo Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka Nedeľa:       2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úmysly sv. omší 14. 1. Pondelok — — — — —    15. 1. Utorok + rodičia Kozánkoví a Štefkoví Dojč 17:30 Prečítať viac o Farské oznamy (14. 1. – 20. 1. 2019)[…]

Farská púť do Talianska

Počet návštev: 46                        FARSKÁ PÚŤ do Talianska, pri príležitosti 50. rokov od smrti Pátra Pia V dňoch 17. – 22. novembra 2018 sa veriaci z farnosti Dojč, filiálky Šajdíkove Humence, a tiež z iných kútov Slovenska vybrali na pútnický zájazd s cestovnou kanceláriou AWERTRAVEL Prečítať viac o Farská púť do Talianska[…]

Jasličková pobožnosť 2018

Počet návštev: 25 Jasličkové pobožnosti majú na Slovensku dlhú tradíciu a sú veľmi obľúbené. Ide vlastne o dramatizáciu udalosti narodenia Pána Ježiša v Betleheme, v ktorej vystupujú okrem Panny Márie a sv. Jozefa aj anjeli, pastieri a traja králi. Počas adventu si aj deti z našej farnosti pripravovali jasličkovú slávnosť. Jasličkové pobožnosti v našich kostoloch sa konali v utorok, Prečítať viac o Jasličková pobožnosť 2018[…]

Štedrovečerná liturgia v rodine – text modlitieb v rodine na Štedrý večer

Počet návštev: 131 VERZIA PRE TLAČ: Stedrovecerna_liturgia_v_rodine.pdf (Text liturgie je upravený do formy brožúrky, ktorú stačí iba vytlačiť. Brožúrka má 4 strany a pri obojstrannej tlači na formát papiera A4 sa zmestí na jeden list.) VERZIA NA ČÍTANIE: RODINNÁ LITURGIA PRI ŠTEDROVEČERNOM STOLE   Na stole sa zažne svieca. Úvod: V mene Otca i Syna i Prečítať viac o Štedrovečerná liturgia v rodine – text modlitieb v rodine na Štedrý večer[…]

Adventné stretko

Počet návštev: 57 V týchto dňoch sa už viac zameriavame na blížiaci sa príchod Vianoc. Advent je pre nás obdobím, kedy by sme sa mali zastaviť, prehodnotiť svoj vzťah k Pánovi Ježišovi a rozhodnúť sa pre zmenu. Každý máme niečo, čo môžeme meniť a vylepšovať. Aj s deťmi z našej farnosti sme sa rozhodli pripraviť svoje srdiečka na príchod Pána Prečítať viac o Adventné stretko[…]

Adventná aktivita 2018

Počet návštev: 39 Advent je časom prípravy na Vianoce. Aj my sa chceme dobre pripraviť na príchod Pána Ježiša. Pre deti a mladých je v kostole pripravený stromček, pod stromčekom darček. Spoločnými silami počas adventu stromček ozdobíme a darček, ktorý je zatiaľ prázdny, naplníme. Našou adventnou úlohou bude vlepovať lístky do hviezdy a vianočných guličiek, ale aj naplniť Prečítať viac o Adventná aktivita 2018[…]

Popoludnie s bl. sestrou Zdenkou

Počet návštev: 41      V mesiaci júl sme boli poctení mimoriadnou návštevou. Sestry zo slovenskej provincie Milosrdných sestier Svätého kríža priniesli do našej farnosti vzácny dar, relikviu bl. sestry Zdenky. A tak už pár mesiacov sa tešíme z prítomnosti a príhovoru našej slovenskej orodovníčky, ktorú máme pri Pánovi v nebi. Každý mesiac, posledný štvrtok v mesiaci v Dojči a posledný piatok Prečítať viac o Popoludnie s bl. sestrou Zdenkou[…]

NÁVŠTEVA SV. MIKULÁŠA V NAŠEJ FARNOSTI

Počet návštev: 42 Dňa 6. decembra sme si podľa liturgického kalendára spomínali na sv. Mikuláša. Kto bol sv. Mikuláš? Niektorí si ho mýlia s postavou Santa Clausa, ktorý chodí na soboch a spúšťa sa komínom alebo s postavou Deda Mráza. Mnohí ho poznáme ako štedrého biskupa, ktorý sa staral o chudobných a núdznych. Deti ho poznajú ako starčeka, ktorý Prečítať viac o NÁVŠTEVA SV. MIKULÁŠA V NAŠEJ FARNOSTI[…]

Púť s deťmi k Miléniovému krížu

Počet návštev: 62 PÚŤ K MILÉNIOVÉMU KRÍŽU „Pani učiteľka, ešte pôjdeme niekam na výlet?“ pýtali sa ma často deti v škole. Počasie cez týždeň veľmi neprialo, ale napriek tomu sme sa v sobotu  – 10. novembra vybrali na púť k Miléniovému krížu nad farnosťou Rohov – Rybky. Popoludní sme sa stretli pri farskom kostole. Na začiatku sme od Prečítať viac o Púť s deťmi k Miléniovému krížu[…]