Svätý Martin, oroduj za nás, naše manželstvá, rodiny a našu vlasť!

--- Vo štvrtok, 14.11.2019 po svätej omši vo farskom kostole v Dojči moderovaná adorácia za život - - - v piatok, 15.11. po svätej omši v Šajdíkových Humenciach moderovaná poklona svätému krížu - - - v nedeľu, 17.11. príhovor kňaza pre deti a rodičov o 9:00 v ŠH a o 10:45 v Dojči - - -

Farské oznamy (11. 11. – 17. 11. 2019)

Počet návštev: 65 Liturgický kalendár Pondelok:       Sv. Martina z Tours, biskupa, sviatok (Hlavný patrón Bratislavskej arcidiecézy) Utorok:           Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka Streda:           féria  Štvrtok:          féria Piatok:            féria alebo sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka Sobota:           féria alebo sv. Margity Škótskej, ľubovoľná spomienka alebo sv. Gertrúdy, panny, ľubovoľná spomienka Prečítať viac o Farské oznamy (11. 11. – 17. 11. 2019)[…]

Stretnutie s Pánom Ježišom (Meet Lord Jesus) vo farnosti Dojč – odpoveď na misijnú výzvu pápeža Františka v mimoriadnom misijnom mesiaci október 2019

Počet návštev: 799 V knihe „Bez neho nemôžeme nič urobiť. Byť misionármi dnes vo svete“, ktorá vychádza na záver Mimoriadneho misijného mesiaca (októbra 2019), Svätý Otec František hovorí, že ak by Cirkev neohlasovala, nebola by viac sama sebou: „Cirkev buď vychádza von, alebo nie je Cirkvou. Buď sa venuje ohlasovaniu, alebo nie je Cirkvou. Ak Cirkev nevychádza von, Prečítať viac o Stretnutie s Pánom Ježišom (Meet Lord Jesus) vo farnosti Dojč – odpoveď na misijnú výzvu pápeža Františka v mimoriadnom misijnom mesiaci október 2019[…]

Resumé pre prípravu na sviatosť birmovania vo forme otázok a odpovedí (pracovný materiál)

Počet návštev: 262 Príprava na sviatosť birmovania v našej farnosti sa koná podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi pre mladých, tzv. Youcat. Pre potreby záverečného preskúšania bolo zostavené resumé vo forme otázok a odpovedí, ktoré slúži ako pomocný materiál. Ide o pracovnú verziu textu, ktorá v budúcnosti môže byť ešte upravovaná, podľa potrieb a podmienok prípravy na Prečítať viac o Resumé pre prípravu na sviatosť birmovania vo forme otázok a odpovedí (pracovný materiál)[…]

Priebeh svätej spovede (ako sa vyspovedať)

Počet návštev: 299 Možno ho nájsť napríklad v Jednotnom katolíckom spevníku (tzv. modlitebnej knižke) Má pevne stanovené časti a variabilné časti. Tu uvádzame podrobnejšiu formu, bližšie rozvedené variabilné časti, pre lepšie a názornejšie pochopenie a prípravu na svätú spoveď. Tento materiál bol zostavený podľa obradu zmierenia uvedeného v Jednotnom katolíckom spevníku, Spolok svätého Vojtecha, Trnava Prečítať viac o Priebeh svätej spovede (ako sa vyspovedať)[…]

Základné modlitby k príprave ku sviatostiam

Počet návštev: 178 Prežehnanie sa  Modlitbu začíname aj končíme prežehnaním sa – znamením svätého kríža a slovami: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“   Apoštolské vyznanie viery Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil Prečítať viac o Základné modlitby k príprave ku sviatostiam[…]

Myšlienka dňa, týždňa 10. 6. 2019: Boží pokoj nech uchráni vaše mysle i srdcia v Kristovi Ježišovi

Počet návštev: 583 Svätý apoštol Pavol v liste Filipanom píše nasledovne: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše Prečítať viac o Myšlienka dňa, týždňa 10. 6. 2019: Boží pokoj nech uchráni vaše mysle i srdcia v Kristovi Ježišovi[…]

Myšlienka dňa, pondelok 31. 5. 2019: Matka všetkých národov, Matka všetkých ľudí, teda aj tvoja Matka

Počet návštev: 362 Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Dnes je posledný májový deň. Mesiac máj je dlhodobo v Katolíckej cirkvi a tradícii mesiacom zvláštnej mariánskej úcty. Preto sa v kostoloch modlievajú aj Loretánske litánie, ktoré sú zbierkou najvznešenejších invokácií a titulov týkajúcich sa Panny Márie. Loretánske preto, lebo práve do Loreta bola podľa tradície prenesená Prečítať viac o Myšlienka dňa, pondelok 31. 5. 2019: Matka všetkých národov, Matka všetkých ľudí, teda aj tvoja Matka[…]

Myšlienka dňa, pondelok 13. 5. 2019: Sila obety a modlitby

Počet návštev: 408 V tento krásny dátum 13. 5. 2019 je liturgická spomienka na preblahoslavenú Pannu Máriu Fatimskú. Bolo to práve 13. 5. 1917, keď sa v portugalskej Fatime po prvýkrát na svahu Cova da Iria zjavila Panna Mária trom deťom: Hyacinte, Františkovi a Lucii. Keď sa Lucia spýtala, odkiaľ prichádza, povedala jej, že prichádza Prečítať viac o Myšlienka dňa, pondelok 13. 5. 2019: Sila obety a modlitby[…]

Myšlienka dňa, pondelok 29. 4. 2019: Ježišu, dôverujem Ti! Matka, dôverujem Ti!

Počet návštev: 559 Jedným z najčastejších pokušení, ktorého pôvodcom môže byť naše ja, svet alebo diabol, je rozbitie dôvery k Bohu a istoty v Ňom (porov. Flp 4, 1; 2 Sol 2, 15). Veľmi často sú to i samotní zlí duchovia, ktorí chcú prostredníctvom myšlienok rozbiť dôveru. Spomeňme si, ako diabol pokúšal Evu a chcel Prečítať viac o Myšlienka dňa, pondelok 29. 4. 2019: Ježišu, dôverujem Ti! Matka, dôverujem Ti![…]

Myšlienka dňa, utorok 2. 4. 2019: Nikdy by sme nemali ľutovať čas strávený na Božiu slávu a pre spásu duší

Počet návštev: 437 Svätý páter Pio píše v liste svojej duchovnej dcére Raffaeline Cesarovej z 31. mája 1914 (Epistolario II., s. 100): „Nikdy by sme nemali ľutovať čas strávený na Božiu slávu a pre spásu duší. Taký čas nie je nikdy premárnený. Nemajte preto dojem, že ma oberáte o čas, pretože najlepšie vynaložený čas, ako Prečítať viac o Myšlienka dňa, utorok 2. 4. 2019: Nikdy by sme nemali ľutovať čas strávený na Božiu slávu a pre spásu duší[…]