SRDEČNE POZÝVAME NA PREDVIANOČNÚ SVATÚ SPOVEĎ

POZRI OZNAMY: --- Každý deň zamyslenie nad Božím slovom na našej farskej stránke --- predvianočná svätá spoveď v nedeľu 15.12.2019 od 15:30 do 17:00 v oboch kostoloch --- na budúcu nedeľu 15.12. po všetkých svätých omšiach a počas predvianočnej svätej spovede možnosť zakúpiť si náboženskú literatúru a predmety --- štvrtok 19.12. 2019 moderovaná adorácia za život v Dojči --- v piatok 20.12.2019 moderovaná poklona svätému krížu za chorých a trpiacich ---

Čo je misijné stretnutie s Pánom Ježišom Kristom vo farnosti Dojč?

Počet návštev: 3 V knihe „Bez neho nemôžeme nič urobiť. Byť misionármi dnes vo svete“, ktorá vychádza na záver Mimoriadneho misijného mesiaca (októbra 2019), Svätý Otec František hovorí, že ak by Cirkev neohlasovala, nebola by viac sama sebou: „Cirkev buď vychádza von, alebo nie je Cirkvou. Buď sa venuje ohlasovaniu, alebo nie je Cirkvou. Ak Cirkev nevychádza von, Prečítať viac o Čo je misijné stretnutie s Pánom Ježišom Kristom vo farnosti Dojč?[…]

Božie slovo na dnešný deň, sobota 14.12.2019

Počet návštev: 23 3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Kniha Sirachovcova   −   Sir 48, 1-4. 9-11 Vystúpil Eliáš, prorok ako oheň, a jeho slovo horelo ako fakľa. Priviedol na nich hlad a v svojej horlivosti zmenšil ich počet. Pánovým slovom zatvoril nebo a tri razy zvolal Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, sobota 14.12.2019[…]

Božie slovo na dnešný deň, štvrtok 12.12.2019

Počet návštev: 40 3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 41, 13-20 Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku a hovorí ti: „Neboj sa, ja ti pomôžem! Nebojže sa, červíček Jakub, hŕstka Izraela, ja sám ti pomôžem,“ hovorí Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, štvrtok 12.12.2019[…]

Božie slovo na dnešný deň, streda 11.12.2019

Počet návštev: 41 3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 40, 25-31 „Komuže ma prirovnáte, aby som mu bol podobný?“ – vraví Svätý. Zdvihnite oči k nebu a pozrite: kto toto všetko stvoril? Ten, čo vyvádza ich spočítané zástupy a všetky Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, streda 11.12.2019[…]

Božie slovo na dnešný deň, utorok 10.12.2019

Počet návštev: 36 3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 18, 12-14 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, utorok 10.12.2019[…]

Božie slovo na dnešný deň, pondelok 9.12.2019

Počet návštev: 55 3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 1, 26-38 Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, pondelok 9.12.2019[…]

Farské oznamy (9. 12. – 15. 12. 2019)

Počet návštev: 88 Liturgický kalendár Pondelok:           NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť Utorok:               féria Streda:                féria alebo sv. Damaza I., pápeža, ľubovoľná spomienka Štvrtok:              féria alebo Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka Piatok:                Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka Sobota:               Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka Nedeľa:              TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA  Prečítať viac o Farské oznamy (9. 12. – 15. 12. 2019)[…]

Božie slovo na dnešný deň, štvrtok 5. 12. 2019

Počet návštev: 65 3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Evanjelium na dnešný deň (Mt 7, 21. 24-27) Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A tak každý, kto Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, štvrtok 5. 12. 2019[…]

Božie slovo na dnešný deň, pondelok 2.12.2019

Počet návštev: 90 3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Evanjelium na dnešný deň (Mt 8, 5-11) Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, pondelok 2.12.2019[…]

28.12.2019 – Misijné stretnutie s Pánom Ježišom (Meet Lord Jesus) vo farnosti Dojč – odpoveď na misijnú výzvu pápeža Františka v mimoriadnom misijnom mesiaci október 2019

Počet návštev: 1 299 V knihe „Bez neho nemôžeme nič urobiť. Byť misionármi dnes vo svete“, ktorá vychádza na záver Mimoriadneho misijného mesiaca (októbra 2019), Svätý Otec František hovorí, že ak by Cirkev neohlasovala, nebola by viac sama sebou: „Cirkev buď vychádza von, alebo nie je Cirkvou. Buď sa venuje ohlasovaniu, alebo nie je Cirkvou. Ak Cirkev nevychádza von, Prečítať viac o 28.12.2019 – Misijné stretnutie s Pánom Ježišom (Meet Lord Jesus) vo farnosti Dojč – odpoveď na misijnú výzvu pápeža Františka v mimoriadnom misijnom mesiaci október 2019[…]