TU NÁJDETE URGENTNÉ OZNAMY, AKTUALIZOVANÉ NA DENNEJ BÁZE!

AK SI ŽELÁTE CELÉ OZNAMY, PROSÍM, KLIKNITE NA OZNAMY V HLAVNOM MENU HORE
publikované 8.8.2022
  • Online vysielanie z farnosti možno sledovať na online.faradojc.sk kde sa treba registrovať a vytvoriť si prístupové konto. Nový program a oznamy nájdete v online knižnici.
  • V pondelok 8. 8. 2022 pozývame ženy a matky na modlitbové stretnutie modlitieb matiek, ktoré sa uskutoční v kaplnke v Dojči o 18:00 večer.
  • V utorok 9. 8. 2022 na sviatok svätej Terézie Benedikty z Kríža, spolupatrónky Európy, bude svätá omša o 18:00 v Dojči a po nej aj modlitba za uzdravenie duše i tela pre rodiny.
  • V sobotu 13.8.2022 sa v nasej farnosti Dojč a Filiálke Šajdíkove Humence bude konať modlitbové bdenie, zápas za uzdravenie duše i tela pre jednotlivcov, manželstva i rodiny podľa cesty Nepoškvrnenej Panny Márie podľa učenia sv. Maximiliána Máriu Kolbeho. Program: Dojč: 18:45 sv. omša vo farskom kostole v Dojči, večera z vlastných zásob Šajdíkove Humence: 21:30 úvodné slovo v kostole v Šajdíkových Humenciach, 22:00 vystavenie Najsvätejšej oltárnej sviatosti a moderovaná adorácia s modlitbou uzdravenia duše i tela a piesňami, 00:00 eucharistické požehnanie, od 00:00 do2:00 modlitba sv. ruženca – bratstvo Šajdíkove Humence, od 2:00 do 4:00 modlitba sv. ruženca – bratstvo Dojč, od4:00do7:00 ticha adorácia, 7:00 ranné chvály, 8:00 záverečne eucharistické požehnanie, 9:00 sv. omša v Šajd. Humenciach, 10:45 sv. omša v Dojči. Celý program bude možné sledovať aj prostredníctvom našej farskej internetovej stránky.