TU NÁJDETE URGENTNÉ OZNAMY, AKTUALIZOVANÉ NA DENNEJ BÁZE!

AK SI ŽELÁTE CELÉ OZNAMY, PROSÍM, KLIKNITE NA OZNAMY V HLAVNOM MENU HORE
publikované 29. 1. 2023
  • V pondelok 30. 1. 2023 pozývame na stretnutie modlitieb matiek vo farskom kostole v Dojči o 18:00.
  • V pondelok 30. 1. 2023 pozývame na stretnutie modlitieb otcov na fare v Dojči o 18:00.
  • Vzadu v kostole na poličkách si môžete zakúpiť modlitby k Panne Márii, ktoré sa týkajú pomoci vo všetkých oblastiach života. Cena kartičky je 30 centov. Kalendár s citátmi svätých, cena 5 eúr a časopis Ostaňte v láske, cena 2,50 eúr.
  • Na Hromnice, sviatok Obetovania Pána bude možnosť si za uhradenie nákladov vziať hromničné sviece rôznych veľkostí. Chorí v domácnostiach si môžu tieto sviece aj objednať telefonicky na PL farnosti alebo emailom faradojc@faradojc.sk
  • Prosím účastníkov online vysielania z farnosti, aby si podľa návodu urobili novú registráciu, nakoľko systém bol vynovený a zlepšený.