Ak chceme Boha milovať, musíme ho najskôr spoznávať. Nemôžeme milovať to, čo nepoznáme (svätý Tomáš Akvinský).

26. 1. 2020 - Nedeľa Božieho slova; Božie slovo je živé, je to slovo nášho Boha. Prosme Ducha Svätého, aby nám ho dával chápať. Vzývajme Ducha Svätého, aby sme si získavali pravú a nefalšovanú múdrosť. Zaoberajme sa Božím slovom a rozjímajme o ňom.

Farské oznamy (27. 1. 2020 – 2. 2. 2020)

Počet návštev: 10 Liturgický kalendár Pondelok:   féria alebo sv. Angely Merici, panny, ľubovoľná spomienka Utorok:       sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka Streda:        féria Štvrtok:      féria Piatok:        sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka Sobota:            féria alebo Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka Nedeľa:       OBETOVANIE PÁNA, sviatok Úmysly sv. omší 27. 1. Pondelok —   —   Prečítať viac o Farské oznamy (27. 1. 2020 – 2. 2. 2020)[…]

Božie slovo na dnešný deň, štvrtok 23.1.2020

Počet návštev: 36 3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Prvá kniha Samuelova   −   1 Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, štvrtok 23.1.2020[…]

Farské oznamy (20. 1. – 26. 1. 2020)

Počet návštev: 104 Liturgický kalendár Pondelok:       féria alebo sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka alebo sv. Šebastiána, mučeníka, ľubovoľná spomienka Utorok:           Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka Streda:           féria alebo sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľubovoľná spomienka Štvrtok:          féria Piatok:            Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka Sobota:           OBRÁTENIE SV. PAVLA, Prečítať viac o Farské oznamy (20. 1. – 26. 1. 2020)[…]

Božie slovo na dnešný deň, streda 15.1.2020

Počet návštev: 54 3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Prvá kniha Samuelova   −   1 Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, streda 15.1.2020[…]

Božie slovo na dnešný deň, pondelok 13.1.2020

Počet návštev: 64 3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Evanjelium podľa Marka   −   Mk Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, pondelok 13.1.2020[…]

Božie slovo na dnešný deň, sobota 4.1.2020

Počet návštev: 101 3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Evanjelium podľa Jána   −   Jn Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, sobota 4.1.2020[…]

Božie slovo na dnešný deň, štvrtok 2.1.2020

Počet návštev: 86 3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Evanjelium podľa Jána   −   Jn 1, 19-28 Toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, štvrtok 2.1.2020[…]

Božie slovo na dnešný deň, pondelok 23.12.2019

Počet návštev: 133 3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Kniha proroka Malachiáša   −   Mal 3, 1-4. 23-24 Toto hovorí Pán, Boh: „Hľa, ja posielam svojho anjela, aby mi pripravil cestu. Hneď potom príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a anjel zmluvy, po ktorom túžite. Hľa, Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, pondelok 23.12.2019[…]

Božie slovo na dnešný deň, piatok 20.12.2019

Počet návštev: 100 3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 1, 26-38 Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, piatok 20.12.2019[…]

Božie slovo na dnešný deň, streda 18.12.2019

Počet návštev: 132 3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 1, 18-24 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, streda 18.12.2019[…]