Pán Ježiš Alícii: "Ja viem predsa lepšie, čo najviac potrebuješ a čo je pre teba najlepšie".

Z duchovných denníkov Alície Lenczewskej (Cesta dozrievania, ZAEX 2017).

Farské oznamy (12. 11. – 18. 11. 2018)

Počet návštev: 86 Liturgický kalendár Pondelok:   sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka Utorok:       féria Streda:        féria Štvrtok:      féria alebo sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka Piatok:        féria alebo sv. Margity Škótskej, alebo sv. Gertrúdy, panny, ľubovoľné spomienky Sobota:       sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka Nedeľa:       TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   Úmysly sv. Prečítať viac o Farské oznamy (12. 11. – 18. 11. 2018)[…]

Farské oznamy (5. 11. – 11. 11. 2018)

Počet návštev: 82 Liturgický kalendár Pondelok:   féria Utorok:       féria Streda:        féria Štvrtok:      féria Piatok:        Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok Sobota:            sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka Nedeľa:       TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úmysly sv. omší   5. 11. Pondelok + rodičia Joachim a Pavlína Kaššákoví Dojč 7:00   6. 11. Utorok Za Prečítať viac o Farské oznamy (5. 11. – 11. 11. 2018)[…]

Úmysly svätého ruženca na jednotlivé dni v týždni

Počet návštev: 182 V mesiaci októbri srdečne pozývame na modlitbu svätého ruženca vždy 30 minút pred svätou omšou. Rozvrh úmyslov na jednotlivé dni: pondelok – za dar viery, čistoty a ochrany od všetkého zla pre deti a mládež, utorok – za vernosť, lásku a každodenné odpustenie v manželstvách, streda – za posilnenie v boji proti Prečítať viac o Úmysly svätého ruženca na jednotlivé dni v týždni[…]

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

Počet návštev: 211 Aj v tomto školskom roku sa mladí z našej farnosti zapojili do 17. ročníka Biblickej olympiády. Na stretnutiach v rámci Biblického krúžku sa zoznamovali s textami knihy Genezis a Evanjelia podľa Marka. Tematické zameranie tohto ročníka bolo: „Poslušnosť Božiemu hlasu“. Cez vybrané texty sa piati žiaci z 8. ročníka stretávali s rôznymi starozákonnými biblickými postavami, napr. Abrahám, Izák, Prečítať viac o BIBLICKÁ OLYMPIÁDA[…]

FARSKÁ PÚŤ DO POĽSKA

Počet návštev: 331 V dňoch 30. 4. – 1. 5. 2018 sa vydalo 50 pútnikov z obcí Dojč, Šajdíkove Humence a z okolitých farností na farskú púť do Poľska (Krakow – Zebrzydowska kalvária – Wadowice – Krivá). Prvý deň, v skorých ranných hodinách, sme dorazili do Krakowa, časť Lagiewniky. Celý deň sme putovali po stopách Božieho milosrdenstva v objekte Prečítať viac o FARSKÁ PÚŤ DO POĽSKA[…]

SVIATOK SV. FLORIÁNA

Počet návštev: 217 Pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, si členovia miestneho hasičského zboru uctili svojho patróna účasťou na sv. omši a slávnostnou procesiou k soche sv. Floriána. Slávnostná sv. omša sa konala v nedeľu 30. 04. o 11:00 hod. Bola obetovaná za živých a mŕtvych členov dobrovoľného hasičského zboru v Dojči.  Hasiči v sprievode, spolu s hasičskou zástavou, vstúpili do Prečítať viac o SVIATOK SV. FLORIÁNA[…]

AKO SA NÁM V PÔSTE DARILO?

Počet návštev: 186 Každý z nás bol pozvaný k aktívnemu prežívaniu pôstneho obdobia. Boli sme pozvaní k úprimnejšej a osobnejšej modlitbe, k rozjímaniu o utrpení a umučení Pána Ježiša, k dobrej sv. spovedi, k sústredenému prežívaniu sv. omše, ku konaniu dobrých skutkov, k zriekaniu sa toho, čo máme radi. Pozvanie bolo adresované dospelým, mladým i deťom. A práve pre tých mladších sme mali pripravenú aktivitu – Prečítať viac o AKO SA NÁM V PÔSTE DARILO?[…]

KRÍŽOVÁ CESTA – VEĽKÝ PIATOK

Počet návštev: 177 Stalo sa to pred viac ako 2000 rokmi. Bol Veľký piatok, dopoludnie a v Jeruzaleme bol horúci deň. V tento deň sa rozhodovalo o našom večnom živote. Pán Ježiš poznal každého z nás osobne a vedel, že dnes tu budeme. Vedel tiež, že večný život nedosiahneme vlastnými silami. Vedel, že mnohokrát padneme, Prečítať viac o KRÍŽOVÁ CESTA – VEĽKÝ PIATOK[…]

Keď chceme milovať Matku, musíme ju najskôr viac poznať. Matka, dôverujem ti vo všetkom…

Počet návštev: 294 Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Pozdravujem všetkých, ktorí čítajú tieto riadky a na úvod vám vyprosujem svetlo Ducha Svätého, aby Vám otvorilo mysle i srdcia a aby sa to, čo budete čítať mohlo aj dotknúť Vášho života +. V druhú májovú nedeľu, 13.5. 2018 sme slávili Deň matiek. Je to najnádhernejšie poslanie, Prečítať viac o Keď chceme milovať Matku, musíme ju najskôr viac poznať. Matka, dôverujem ti vo všetkom…[…]

PÔST 2018 – pôstna cesta pre deti

Počet návštev: 258 V pôstnom období sa pripravujem na slávenie najväčších kresťanských sviatkov, na Veľkú noc. Sú to sviatky umučenia, smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Aby sme Veľkú noc prežili s duchovným úžitkom, je potrebné, aby sme sa dobre pripravili. Na začiatku pôstu si mnohí kladieme otázku a pýtame sa seba samých, ako ho prežijeme, Prečítať viac o PÔST 2018 – pôstna cesta pre deti[…]