Udalosti vo farnosti

Slovenský dohovor za rodinu INICIATÍVA: 24-hodinový ruženec za Slovensko, rodiny a deti – sobota 16. 1. 2021 od 18:00

Počet návštev: 105 Pozývame pripojiť sa duchovne k modlitbovej iniciatíve Slovenského dohovoru za rodinu 24-hodinový ruženec za Slovensko, rodiny a deti (sobota 16. 1. 2021 od 18:00 – nedeľa 17. 1. 2021 do 18:00 ) 24-hodinový ruženec za Slovensko program: Sobota 16. 1. 202118:00 – 19:00 biskup Kuboš19:00 – 20:00 biskup Stolárik20:00 – 21:00 arcibiskup Babjak21:00 – 22:00 Hanka Servická22:00 – 23:00 veriaci23:15 – …

Modlitby Na stiahnutie

Ochranný kríž, Karavaka – modlitba proti nákaze vírusom, za chorých a za Božiu ochranu, s cirkevným schválením

Počet návštev: 1 015 Ponúkame túto modlitbu ako veľmi účinnú zbraň proti nákaze a za chorých. Modlitbu, ktorá sa v tradícii Katolíckej cirkvi používala už od 7. storočia. V prípade záujmu tlačenej dvojstránky kontaktujte predajne s náboženskou literatúrou. Aj naša farnosť ponúka možnosť zaslania tlačenej dvojstránky poštou, kontaktujte pevnú linku farnosti. Kto má záujem, môže prispieť formou milodaru na rekonštrukciu kostola …

Farské oznamy

Máriine srdcia – Máriino Slovensko

Počet návštev: 713 Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Nachádzame sa v duchovne náročnom čase. Účasť na svätých omšiach je obmedzená. Tým aj prijatie svätého prijímania. Tak isto aj možnosť svätej spovede. Veľa ľudí žije v strachu, obavách a samote. Aj na politickej i spoločenskej rovine prichádzajú zásadné zmeny a turbulencie. Chcel by som napísať nasledovné povzbudenie: V žiadnom prípade nepodľahnime myšlienkam a pocitom strachu. Strach …

Modlitby Na stiahnutie

Modlitby za uzdravenie s cirkevným schválením pre súkromnú potrebu

Počet návštev: 388 Veľa ľudí trpí vnútornými zraneniami od najbližších alebo vdôsledku hriechov, alebo z akýchkoľvek iných okolností. Tu nájdetemodlitby, ktoré vám veľmi môžu pomôcť. Samozrejme nečakajme jednorazovú automatickú pomoc vo forme automatu: ja dám modlitbu a Boh dá uzdravenie. Ide o vzťah s Pánom. Musíme s ním vstúpiť do vzťahu. On mi ponúka pozvanie na uzdravenie, ja naň odpovedám …

Modlitby Na stiahnutie

Modlitby za oslobodenie, s cirkevným schválením, pre súkromnú potrebu

Počet návštev: 556 Povzbudzujem každého jednotlivca, manželstvo, rodinu, aby sa dennev tejto takej náročnej spoločenskej aj duchovnej situácii koronakrízyzačali súkromne modliť aj modlitby za oslobodenie z týchto dôvodov: – ako prevenciu pred najrôznejšími vplyvmi a „nánosmi“ duchovného zla,– ako rozšírenie prosby modlitby Pána – zbav nás Zlého,– ako veľmi účinnú duchovnú pomoc pri vyslobodení zo závislostí,– ako veľmi účinnú duchovnú pomoc pre manželstvo a …

Farské oznamy

Aktuálne možnosti duchovnej služby vo farnosti

Počet návštev: 416 Podľa aktuálnych platných nariadení verejnej i cirkevnej autority ohľadne ochorenia COVID-19, viď www.tkkbs.sk a vývesku Úradu verejného zdravotníctva SR) bude možnosť nasledujúcej duchovnej služby: – Možnosť adorácie Najsvätejšej oltárnej sviatosti bude 1 hodinu pred svätou omšou. – Možnosť svätej spovede bude 1 hodinu pred svätou omšou. – Možnosť prijať sväté prijímanie bude pred začiatkom svätej omše pre tých, ktorí nemôžu zostať na svätej omši kvôli obmedzenému počtu osôb. …

Aktuálne Farské oznamy

Farské oznamy (18. 1. 2021 – 24. 1. 2021)

Počet návštev: 185 Liturgický kalendár Pondelok:    féria Utorok:        féria Streda:        féria alebo sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, alebo sv. Šebastiána, mučeníka, ľubovoľná spomienka Štvrtok:       Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka Piatok:         féria alebo sv. Vincenta, diakona a mučeníka, ľubovoľná spomienka Sobota:       féria alebo Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka Nedeľa:       TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Nedeľa Božieho Slova Podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu …

Farské oznamy

Od 2. novembra je možné sláviť verejné bohoslužby, avšak len s obmedzeniami

Počet návštev: 200 https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201102030 Bratislava 2. novembra (TK KBS) Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať: a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnešný deň 27. 10. 2020 – Božie kráľovstvo je ako horčičné zrnko

Počet návštev: 252 3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Evanjelium podľa Lukáša  −  Lk 13, 18-21 Ježiš povedal: „Čomu sa podobá …

Farské oznamy

J. Babjak: Vyzval kňazov, aby otvorili chrámy na adoráciu pre veriacich

Počet návštev: 223 https://m.tkkbs.sk/mview.php?cisloclanku=20201014043 Prešov 14. októbra (TK KBS) Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ poslal pastiersky list kňazom a veriacim Prešovskej archieparchie, ktorý dnes čítali počas liturgií vo všetkých chrámoch. V liste vladyka Babjak vyzval všetkých kňazov, aby sa postarali o to, aby chrámy vo farnostiach boli celý deň otvorené, aby eucharistický Ježiš Kristus bol dostupný k adorácii pre …

Farské oznamy

AKTUÁLIZÁCIA: sväté omše bude možné sláviť v počte 6 osôb vrátane kňaza

Počet návštev: 207 https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201014044 Bratislava 14. októbra (TK KBS) Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré budú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb. Po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva hovorca KBS Martin Kramara potvrdil …

Farské oznamy

Biskupi posielajú inštrukcie kňazom ohľadom plošného zákazu bohoslužieb

Počet návštev: 230 https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201014034 Bratislava, 14. októbra (TK KBS) Vo štvrtok 15. októbra vstupuje do platnosti zákaz verejného slávenia bohoslužieb, Tlačová kancelária KBS položila v tejto súvislosti hovorcovi KBS Martinovi Kramarovi otázku, čo táto skutočnosť bude znamenať a ako sa na ňu majú slovenskí kňazi a veriaci pripraviť. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení: „Slovenskí biskupi urobili všetko, čo bolo …

https://www.youtube.com/watch?v=wp7ZyOhPVBE&feature=youtu.be
Farské oznamy

Kajúca pobožnosť pred relikviou Kristovej Krvi

Počet návštev: 347 Pozývame k sledovaniu priameho prenosu a duchovnej účasti na kajúcej pobožnosti pred relikviou Kristovej Krvi v Hronskom Beňadiku, ktorá bude vysielaná dnes o 15:00. Cieľom kajúcej pobožnosti je odprosenie Pána Boha za naše hriechy, ktorými sa vzďaľujme od diela vykúpenia Ježiša Krista, ktorý vylial svoju krv za nás a našu spásu. Nákaza, ktorá nás v týchto dňoch zasahuje v stále …

Božie slovo na dnes

27. 8. 2020 svätej Moniky – Boh je verný, on vás bude posilňovať až do konca

Počet návštev: 301 3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala si o nich a zachovávala si ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 1, 1-9 Pavol, z …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnes, 11. 8. 2020 – Nebuď spurný ako tento dom, hovorí Pán

Počet návštev: 470 3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala si o nich a zachovávala si ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Kniha proroka Ezechiela   −   Ez 2, 8 – 3, 4 …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnešný deň – 5.8.2020, Vytrvám vo viere a modlitbe alebo to vzdám?

Počet návštev: 415 3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala si ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 15, 21-28 Ježiš sa odobral do …