Farské oznamy

16. 7. – 22. 7. 2018

 

Liturgický kalendár

Pondelok:    Féria alebo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka

Utorok:        Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka

Streda:         Féria

Štvrtok:       Féria

Piatok:         Féria alebo sv. Apolinára, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Sobota:        Féria alebo sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi, alebo Panny Márie v sobotu, ľubovoľné spomienky

Nedeľa:        ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Úmysly sv. omší

16. 7. Pondelok — — —  —
 17. 7. Utorok + Emil a Ľudmila Hajloví, + syn Jozef,
+ starí rodičia z oboch strán
Dojč 18:00
18. 7. Streda + Otília, + manžel Ladislav,
+ rodičia Mislovičoví a Tóthoví
Šajdíkove

Humence

18:00
19. 7. Štvrtok + Stanislav a Albína Morávkoví,
+ starí rodičia z oboch strán
Dojč 18:00
20. 7. Piatok Za novomanželov Tibora a Zuzanu Kozánkových Dojč 16:00
  + rodičia Búzkoví a Šajdíkoví Šajdíkove

Humence

18:00
21. 7. Sobota Za duše v očistci Dojč   8:00
22. 7. Nedeľa + Gabriel a Sidónia Leškoví,
+ rodičia z oboch strán
Dojč   7:30
  + Peter Červenka Šajdíkove

Humence

  9:00
  Za farníkov Dojč 10:30

 

Oznamy:

  1. V piatok, 20.7. 2018 si vo farskom kostole v Dojči o 16:00 pri svätej omši sviatosť manželstva vyslúžia Tibor Kozánek a Zuzana rodená Kucmanová.
  2. V poličkách vzadu v kostoloch je k dispozícii nový, veľmi pekný katolícky časopis Milujte sa. Náklady na 1 kus sú 1,50 eúr. Môže vás veľmi povzbudiť vo viere.
  3. V poslednú júlovú nedeľu Vás pozývame na slávnostnú svätú omšu s uvedením relikvií blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej v našej farnosti. V Dojči dopoludnia o 10:30 a v Šajdíkových Humencoch večer o 17:00. Na záver svätých omší bude aj osobné požehnanie relikviou pre jednotlivcov, rodiny a manželstvá, pre pomoc pre dušu i telo, uzdravenie i oslobodenie zo závislostí. Súčasťou bude i povzbudenie zo životného príbehu bl. sestry Zdenky.
  4. Pozývame deti a mládež na celodennú púť i výlet na Skalku pri Trenčíne, do pustovne svätého Andreja Svorada a Benedikta, najstaršie pútnické miesto na Slovensku. Uskutoční sa v sobotu 4. augusta 2018. Predpokladaná cena 10 euro. Prihlásiť sa treba čím skôr u pani učiteľky Vymislickej, na tel. č.: 0911 036 443 alebo emailom: stefania@gmail.com
  5. Pre potreby kostola prispela jedna rodina z Dojča sumou 100, jedna 50 a jedna 150 eúr. Nech Vám Pán odmení svojím požehnaním.

 

Oznamy arcidiecézy:

  1. V dňoch od 14. júla do 22. júla 2018 sa bude konať Medzinárodná púť s ostatkami sv. Margity Antiochijskej z Olomouca do Marcheggu. V piatok 20. júla 2018 sa púť zastaví v starobylom románskom kostole sv. Margity v Kopčanoch. Program tohto zastavenia má názov „Ochrana života a pokušenie moci a bohatstva“ a začne sa slávnostným príchodom relikvií o 14.45 hod. a gréckokatolíckou liturgiou o 15.00 hod.
Top