Farské oznamy

21. 5. – 27. 5. 2018

 

Liturgický kalendár

 

Pondelok:    SVÄTODUŠNÝ PONDELOK, Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka, alebo sv. Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Utorok:        Féria, alebo sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka

Streda:        Féria

Štvrtok:       NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA, sviatok

Piatok:         Féria, alebo sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi, alebo sv. Gregora VII., pápeža, alebo sv. Márie Magdalény de‘ Pazzi, panny, ľubovoľné spomienky

Sobota:        Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

Nedeľa:        NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

 

Úmysly sv. omší

21. 5. Pondelok  
22. 5. Utorok + František Baďura, + rodičia,
+ brat Anton s manželkou
(10. výročie)
Šajdíkove

Humence

 17:00
  + Ľudovít a Alžbeta Pavlíkoví Dojč 18:30
23. 5. Streda + rodičia Španieloví, + syn Jozef,
+ nevesta Mária, + starí rodičia
Šajdíkove

Humence

18:00
24. 5. Štvrtok Poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov manželstva manželov Smaženkových Šajdíkove

Humence

17:00
  + Jozef a Jozefína Sekáčoví Dojč 18:30
25. 5. Piatok + Ján a Klára Sekáčoví,
+ rodičia z oboch strán
Šajdíkove

Humence

18:00
26. 5. Sobota + Mária Janečková (30-dňová) Dojč  18:00
27. 5. Nedeľa RANNÁ NIE JE
  + manželia Pavlína a Ján Chovancoví Šajdíkove

Humence

  9:00
  Za živých i zosnulých farníkov (HODOVÁ) Kaplnka Najsvätejšej Trojice 10:30

 

Oznamy:

 1. Keďže v pondelok vo farnosti nebýva svätá omša, novo zavedenú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi si pripomenieme votívnou svätou omšou v utorok v Š. Humencoch o 17:00 a v Dojči o 18:30.
 2. Vo štvrtok je sviatok Pána Ježiša Krista Najvyššieho a večného kňaza, ktorý nie je prikázaný. Sväté omše budú preto o 17:00 v Š. Humencoch a o 18:30 v Dojči.
 3. Na budúcu nedeľu je slávnosť Najsvätejšej Trojice, v Dojči sú zároveň hody. Ranná svätá omša o 7:30 NEBUDE, ale veľmi povzbudzujem, aby sme sa zúčastnili hodovej svätej omše pri kaplnke. Zároveň pozývam všetkých, ktorí môžu do kroja. Pozývam aj dobrovoľný hasičský zbor. Slávnostný sprievod pôjde od domu smútku ku kaplnke. Krojovaní, hasičský zbor a miništranti sa zhromaždia pri dome smútku. Pekne prosím ochotné gazdiné, ktoré by mohli, aby priniesli so sebou niečo napečené pre malé pohostenie. Srdečne pozývam každého Dojčana i všetkých hostí.
 4. Kto sa z oprávneného dôvodu nemôže zúčastniť svätej omše v nedeľu v Dojči, v sobotu večer o 18:00 bude svätá omša s nedeľnou platnosťou v Dojči.
 5. Veľmi pozývam všetkých, ktorí sa v robotný deň nemôžu zúčastniť svätej omše, aby sme sa v tomto mesiaci máj každý deň aj doma a v rodinách pomodlili loretánske litánie za rodiny v našej farnosti a aj za prvoprijímajúce deti.
 6. Na kostol prispeli dve rodiny z Dojča sumou 50 eur. Nech Vás dobrotivý Pán za to požehná.
 7. V zbierke na katolícke masmédiá sa vyzbieralo v Dojči 151 eur a v Šajdíkových Humencoch 193,79 eur. Nech Vám Pán odmení túto Vašu štedrosť.

 

Oznamy arcidiecézy:

 1. Srdečne Vás pozývame na hudobný gospelový Festival Lumen, ktorý za uskutoční v Trnave 15. – 16. júna. Pozývame zvlášť mladých, pre ktorých sme pripravili bohatý hudobný a duchovný program. Na Festivale Lumen vystúpia otec Marián Kuffa, Simona Martausová, kapela LZ7 a množstvo iných… Sme presvedčení, že to pre Vás bude čas hlbokého stretnutia sa s Kristom a s priateľmi. Bližšie informácie ako aj program nájdete na stránke: festivallumen.sk
  Vďaka. Organizačný tím Festivalu Lumen.
 2. V nedeľu 3. júna 2018 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 hod. a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti, a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.
Top