Farské oznamy

15. 1. – 21. 1. 2018

 

Liturgický kalendár

Pondelok:    féria

Utorok:        féria

Streda:        sv. Antona, opáta, spomienka

Štvrtok:       féria

Piatok:         féria

Sobota:        féria alebo sv. Fabiána, pápeža a mučeníka, alebo sv. Šebastiána, mučeníka, alebo Panny Márie v sobotu, ľubovoľné spomienky

Nedeľa:       TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Úmysly sv. omší

15. 1. Pondelok
16. 1.  Utorok + Emília Václavková (1. výročie),
+ rodičia Marek a Štefánia
Dojč 17:30
17. 1. Streda Poďakovanie za dar života pre Vieru a prosba o Božiu pomoc do ďalších rokov Šajdíkove

Humence

17:30
18. 1. Štvrtok + otec Ľubomír Fedor,

+ starí rodičia

Dojč 17:30
19. 1. Piatok + Gustav Mihály,

+ dcéra Mária

Šajdíkove

Humence

17:30
20. 1. Sobota Na úmysel Dojč 8:00
21. 1. Nedeľa Za duše v očistci Dojč 7:30
  + Rudolf Jediný,
+ rodičia z oboch strán
Šajdíkove

Humence

9:00
  Za farníkov Dojč 10:30

Oznamy:

  1. Vo štvrtok, 18.1. bude svätá omša o 17:30 v Dojči obzvlášť pre deti a rodiny. Srdečne pozývame deti aj na nácvik piesní od 16:50 na faru.
  2. Týždeň od 18. do 25. januára je týždňom modlitieb za jednotu kresťanov.
  3. Na budúci víkend, 20.-21.1. má upratovanie  kostola v Dojči na starosť 1. skupina.
  4. Raz do týždňa je na internetovej stránke farnosti faradojc.sk duchovné zamyslenie a povzbudenie.
  5. Pre potreby farnosti prispeli dve osoby sumou 50 eúr a dve sumou 20 eúr. Nech Vám Pán odmení svojím požehnaním.

 

Top