Farské oznamy

19. 3. – 25. 3. 2018

 

Liturgický kalendár

 

Pondelok:   sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

Utorok:       féria

Streda:        féria

Štvrtok:      féria

Piatok:        féria alebo sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa, spomienka

Sobota:       féria

Nedeľa:       KVETNÁ NEDEĽA, NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

 

Úmysly sv. omší

 

  19. 3. Pondelok + Jozef Bakan a manželka Gizela Šajdíkove

Humence

17:00
  + Za zdravie duše i tela pre manželku a poďakovanie za 60 rokov života Dojč 18:30
  20. 3. Utorok Za Božiu pomoc a milosť obrátenia pre Romana Dojč 17:30
  21. 3. Streda + rodičia Hílkoví, + synovia,
+ starí rodičia z oboch strán
Šajdíkove

Humence

17:30
  22. 3. Štvrtok + Viktor a Albína Jančioví,
+ rodičia z oboch strán
Dojč 17:30
  23. 3. Piatok + Oľga Drozdová (2. výročie) Šajdíkove

Humence

17:30
  24. 3. Sobota + Júlia a Terézia Dojč 8:00
  25. 3. Nedeľa + Ján Bartúnek, + syn František Dojč 7:30
  + brat Miroslav Rovňan,
+ otec Juraj Rovňan,
+ starí rodičia
Šajdíkove

Humence

9:00
  Za farníkov Dojč 10:30

Oznamy farnosti:

  1. Pobožnosť krížovej cesty bude dnes o 14.15 obetovaná za milosť dobrých svätých spovedí a za spovedníkov. O 15:00 začne spovedanie v Dojči i v Š. Humencoch do 17:00, kedy bude v oboch kostoloch večerná svätá omša.
  2. V pondelok, na sviatok svätého Jozefa, ženícha Panny Márie budú sväté omše o 17:00 v Š. Humencoch a o 18:30 v Dojči.
  3. Kto má doma chorých, ktorých by chcel nahlásiť na svätú spoveď pred Veľkou nocou, prosím aby v sakristii zapísal meno, adresu a telefón. Navštívim ich v Dojči v utorok 27.3. a v Š. Humencoch v stredu 28.3. doobeda alebo podľa dohovoru.
  4. V utorok 27.3. vo Veľkom týždni (teda nie nasledujúci utorok) v Dojči a v stredu 28.3. v Š. Humencoch bude pri večerných svätých omšiach vyslúženie sviatosti pomazania chorých. Môžu ju prijať vekom starší alebo tí, ktorí majú závažnú chorobu alebo tí, ktorým sa choroba zhoršila. Treba, aby bol človek v milosti posväcujúcej, teda po svätej spovedi s možnosťou prijať sväté prijímanie. Pred vyslúžením tejto sviatosti bude podrobná katechéza o tom, kto a ako ju môže prijať na pomoc pre zdravotný stav.
  5. Ďakujem skupine číslo 2 v Dojči, ktorá vykonala upratovanie kostola pred Veľkou nocou.
  6. V noci zo soboty 24.3. na nedeľu 25.3. bude zmena času, hodiny sa posúvajú o jednu hodinu dopredu, noc je tým o jednu hodinu kratšia.
  7. Z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska sa v dnešnú nedeľu 18.3. koná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

 

Oznamy Bratislavskej arcidiecézy:

  1. V stredu 21. marca o 17.00 hod. sa na Hviezdoslavovom námestí uskutoční manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Koná sa pri príležitosti Dňa počatého dieťata a 30. výročia sviečkovej manifestácie. Pozývame Vás vyjadriť postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia a spravodlivosti vo všetkých sférach spoločenského života. Organizátormi manifestácie sú Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.
  2. Občianske združenie Fórum života organizuje 18. ročník kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, ktorá pripomína, prejavuje a šíri úctu k životu už od počatia. Každý z nás bol počatý, a preto je tento deň sviatkom každého z nás. Vďaku za život môžeme vyjadriť aj verejne nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete na stránke 25marec.sk.

 

 

 

 

Top