Kategória: Udalosti vo farnosti

Čo nového sa udialo v našej farnosti

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

Aj v tomto školskom roku sa mladí z našej farnosti zapojili do 17. ročníka Biblickej olympiády. Na stretnutiach v rámci Biblického krúžku sa zoznamovali s textami knihy Genezis a Evanjelia podľa Marka. Tematické zameranie tohto ročníka bolo: „Poslušnosť Božiemu hlasu“. Cez vybrané texty sa piati

FARSKÁ PÚŤ DO POĽSKA

V dňoch 30. 4. – 1. 5. 2018 sa vydalo 50 pútnikov z obcí Dojč, Šajdíkove Humence a z okolitých farností na farskú púť do Poľska (Krakow – Zebrzydowska kalvária – Wadowice – Krivá). Prvý deň, v skorých ranných hodinách, sme dorazili do

SVIATOK SV. FLORIÁNA

Pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, si členovia miestneho hasičského zboru uctili svojho patróna účasťou na sv. omši a slávnostnou procesiou k soche sv. Floriána. Slávnostná sv. omša sa konala v nedeľu 30. 04. o 11:00 hod. Bola obetovaná za živých a mŕtvych členov

AKO SA NÁM V PÔSTE DARILO?

Každý z nás bol pozvaný k aktívnemu prežívaniu pôstneho obdobia. Boli sme pozvaní k úprimnejšej a osobnejšej modlitbe, k rozjímaniu o utrpení a umučení Pána Ježiša, k dobrej sv. spovedi, k sústredenému prežívaniu sv. omše, ku konaniu dobrých skutkov, k zriekaniu sa toho, čo máme radi. Pozvanie bolo adresované

KRÍŽOVÁ CESTA – VEĽKÝ PIATOK

Stalo sa to pred viac ako 2000 rokmi. Bol Veľký piatok, dopoludnie a v Jeruzaleme bol horúci deň. V tento deň sa rozhodovalo o našom večnom živote. Pán Ježiš poznal každého z nás osobne a vedel, že dnes tu budeme.

PÔST 2018 – pôstna cesta pre deti

V pôstnom období sa pripravujem na slávenie najväčších kresťanských sviatkov, na Veľkú noc. Sú to sviatky umučenia, smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Aby sme Veľkú noc prežili s duchovným úžitkom, je potrebné, aby sme sa dobre pripravili. Na začiatku pôstu

Jasličková pobožnosť 2017

Deti z našej farnosti si aj v tomto roku pripravili program na Jasličkovú slávnosť. Ich učenie sa, nácviky a snaženie vyvrcholilo počas vianočných sviatkov. Na sviatok Božieho narodenia nám sprítomnili narodenie Ježiška v kostole v Dojči. Stvárnili nám príbeh putovania sv. Jozefa a Panny Márie, ktorí

Prístrešok pre Ježiška

Advent je obdobím príprav na Vianoce. Narodením Ježiška sa Boh približuje človeku, a aj my sme sa počas adventu snažili viac sa priblížiť k Bohu. Aby sme počas predvianočného zhonu nezabudli na to najdôležitejšie, pripravili sme adventnú aktivitu. Aktivita bola určená pre

Sviatosť birmovania v našej farnosti v r. 2017

V sobotu 7. októbra sa v našej farnosti konala veľká slávnosť. Birmovanci po ročnej príprave prijali sviatosť kresťanskej dospelosti. Tento deň bol významný nielen pre tých, ktorí sviatosť prijali. Bol sviatkom aj pre ich rodičov, krstných či birmovných rodičov a príbuzných, ktorí mladých

Top