Kategória: Udalosti vo farnosti

Čo nového sa udialo v našej farnosti

PÔST 2018 – pôstna cesta pre deti

V pôstnom období sa pripravujem na slávenie najväčších kresťanských sviatkov, na Veľkú noc. Sú to sviatky umučenia, smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša. Aby sme Veľkú noc prežili s duchovným úžitkom, je potrebné, aby sme sa dobre pripravili. Na začiatku pôstu

Jasličková pobožnosť 2017

Deti z našej farnosti si aj v tomto roku pripravili program na Jasličkovú slávnosť. Ich učenie sa, nácviky a snaženie vyvrcholilo počas vianočných sviatkov. Na sviatok Božieho narodenia nám sprítomnili narodenie Ježiška v kostole v Dojči. Stvárnili nám príbeh putovania sv. Jozefa a Panny Márie, ktorí

Prístrešok pre Ježiška

Advent je obdobím príprav na Vianoce. Narodením Ježiška sa Boh približuje človeku, a aj my sme sa počas adventu snažili viac sa priblížiť k Bohu. Aby sme počas predvianočného zhonu nezabudli na to najdôležitejšie, pripravili sme adventnú aktivitu. Aktivita bola určená pre

Sviatosť birmovania v našej farnosti v r. 2017

V sobotu 7. októbra sa v našej farnosti konala veľká slávnosť. Birmovanci po ročnej príprave prijali sviatosť kresťanskej dospelosti. Tento deň bol významný nielen pre tých, ktorí sviatosť prijali. Bol sviatkom aj pre ich rodičov, krstných či birmovných rodičov a príbuzných, ktorí mladých

Top