Farské oznamy (7. 5. – 13. 5. 2018)

Liturgický kalendár:

Pondelok: féria

Utorok:     féria

Streda:      féria

Štvrtok:    NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť

Piatok:      féria alebo bl. Sáry Salkháziovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Sobota:     féria alebo sv. Nerea a Achila, mučeníkov, alebo sv. Pankráca, mučeníka, ľubovoľné spomienky

Nedeľa:    SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Úmysly sv. omší:

7. 5.

Pondelok — — —

8. 5.

Utorok + František Morávek Dojč 18:00

9. 5.

Streda + Jozef Šefčík Šajdíkove

Humence

18:00

10. 5.

Štvrtok + Ladislav a Mária Butaš,
+ rodičia z oboch strán
Šajdíkove

Humence

17:00
  + František a manželka Marta Dojč 18:30

11. 5.

Piatok + Štefan Cintula, + syn Pavol a nevesta Mária, + rodičia z oboch strán Šajdíkove

Humence

18:00

12. 5.

Sobota + Serafína a Rozália Černá,
+ rehoľné sestry Antónia, Benedikta a Alfonzia
Dojč   8:00

13. 5.

Nedeľa + manžel Jozef, + syn Pavol Dojč   7:30
  + Ján a Jolana Buriánoví,
+ rodičia z oboch strán
Šajdíkove

Humence

  9:00
  Za farníkov Dojč 10:30

 

Oznamy:

  1. Prosím ochotných mužov v Šajdíkových Humencoch o poslednú brigádu na ohrade okolo kostola v pondelok 7. 5. 2018 o 8:00.
  2. Vo štvrtok 10. 5. 2018 je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Svätá omša bude o 17:00 v Šajdíkových Humencoch a o 18:30 v Dojči. Pre tých, ktorí sa z oprávneného dôvodu nemôžu zúčastniť vo štvrtok, platí aj svätá omša zo stredy 9. 5. 2018 večera.
  3. Keďže som nestihol navštíviť chorých v Šajdíkových Humencoch na prvý piatok, mal som dva pohreby, navštívim ich v nasledujúci piatok 11. 5. 2018 od 9:00 ráno.
  4. V piatok 11. 5. 2018 začína novéna k Duchu Svätému pred Turícami. Budeme sa ju modliť na začiatku svätej omše a obetujeme ju za manželstvá a rodiny našej farnosti.
  5. Pripomínam, že farská svätá omša v nedeľu v Dojči je opäť v riadnom čase o 10:30.
  6. Na kostol prispela jedna rodina v Dojči sumou 50 eur a v Šajdíkových Humencoch 50 eur. Nech Vám Pán Boh odmení Vašu štedrosť.
  7. Na budúcu nedeľu 13. 5. 2018 bude zbierka na katolícke masmédiá.