Farské oznamy (6. 11. – 12. 11. 2017)

Liturgický kalendár

Pondelok:      féria

Utorok:          féria

Streda:           féria

Štvrtok:         výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

Piatok:           sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota:          sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka (v Bratislavskej arcidiecéze sviatok – ide o hlavného patróna)

Nedeľa:         TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Úmysly sv. omší:

6.11. Pondelok
 7.11. Utorok Za Božiu pomoc pre Petra
s rodinou
Dojč 17:30
 8.11. Streda + Jozef Gašpárek, + manželka Antónia, + syn Jozef Šajdíkove

Humence

17:30
 9.11. Štvrtok + Agneša Komárková
(10. výročie),
+ Jozef Komárek (2. výročie)
Dojč 17:30
10.11. Piatok + starí rodičia Jozef a Júlia Vrboví,

+ starí rodičia Búzkoví

Šajdíkove

Humence

17:30
11.11. Sobota Za Božiu pomoc pre rodinu Šajdíkove Humence 8:00
12.11. Nedeľa + Pavol Skala (30 dňová) Dojč 7:30
  Poďakovanie Pánu Bohu za udelené dobrodenia a za dobrodincov farnosti (hodová) Šajdíkove

Humence

9:00
  Za farníkov Dojč 10:30

 

Oznamy:

  1. Na budúcu nedeľu bude v Šajdíkových Humenciach slávnostná svätá omša o 9:00 z príležitosti hodov – liturgickej spomienky sv. Martina.
  2. Na budúcu sobotu 11.11. o 11:00 bude v Dojči pri kostole pri pomníku padlých počas prvej svetovej vojny pobožnosť za ich duše aj so sprievodným programom.
  3. Na budúcu nedeľu 12.11. sa bude pri svätých omšiach konať tradičná svätomartinská zbierka.
  4. V hodovej farskej ofere sa v Dojči vyzbieralo 251,50 eúr. Nech Vám Pán odmení Vašu štedrosť.
  5. Birmovanci si môžu DVD s videom a fotkami vyzdvihnúť v Dojči v sakristii po ktorejkoľvek svätej omši.